LỊCH THI IELTS QUỐC TẾ 2021

Lịch thi #IELTS2021 tại Viện Đào tạo mở và CNTT #HOEIT 20 Lê Lợi-Huế đã sẵn sàng nhận đăng ký:

16/01/2021-Học thuật

20/02/2021-Học thuật

27/03/2021-Học thuật và Tổng quát

10/04/2021-Học thuật

24/04/2021-Học thuật và Tổng quát

08/05/2021-Học thuật

22/05/2021-Học thuật

05/06/2021-Học thuật

19/06/2021-Học thuật và Tổng quát

10/07/2021-Học thuật và Tổng quát

24/07/2021-Học thuật và Tổng quát

07/08/2021-Học thuật

21/08/2021-Học thuật và Tổng quát

04/09/2021-Học thuật và Tổng quát

25/09/2021-Học thuật và Tổng quát

09/10/2021-Học thuật

23/10/2021-Học thuật và Tổng quát

06/11/2021-Học thuật

27/11/2021-Học thuật

04/12/2021-Học thuật và Tổng quát

18/12/2021-Học thuật và Tổng quát

Thông tin liên lạc:

Tư vấn thi: Huỳnh Thị Xuân Phương

Điện thoại: +84 (0)90 503 4705

[email protected]

Đăng ký thi: Nguyễn Diệu Huyền

Điện thoại: +84 (0)91 420 8368

[email protected]

Đăng ký thi: Tôn Nữ Phương Mai

Điện thoại: +84 (0)91 785 7050

[email protected]

Tải file lịch thi tại đây: 

Tham khảo  Mời tham dự Ngày hội IELTS sáng 13/10/2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *