Các dịch vụ của Trung tâm

 • Dịch vụ thông tin và lưu hành: Trung tâm cung cấp thông tin, tư liệu in ấn qua sách tra cứu, sách và tạp chí chung và chuyên ngành theo yêu cầu, sưu tầm tài liệu quý hiếm của địa phương, trao đổi tư liệu với các thư viện bạn trong và ngoài nước.
 • Dịch vụ đào tạo: Các hoạt động đào tạo hiện có tại Trung tâm:
  • Đào tạo tiếng Việt
  • Đào tạo tiếng Anh
  • Đào tạo và tổ chức thi lấy chứng chỉ CCNA
  • Tổ chức thi lấychứng chỉ IELTS
 • Các dịch vụ khác:
  • Cho thuê phòng, hội trường tổ chức các hội thảo trong nước và quốc tế
  • Tổ chức hội thảo truyền hình trực tuyến (video conference)

Nguồn: https://www.lrc-hueuni.edu.vn/