Trang thiết bị của Trung tâm

Với tòa nhà bốn tầng được xây dựng mới có tổng diện tích là 7,000 m2, cùng với hệ thống máy tính và cơ sở vật chất hiện đại, Trung tâm Học liệu Đại học Huế luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn đọc tiếp cận thông tin.

  • 200 máy tính
  • 350 chỗ ngồi học cho cá nhân
  • 110 chỗ cho thảo luận nhóm
  • Hệ thống phòng hội thảo, hội nghị gồm có 360 chỗ ngồi
  • 1 phòng máy vi tính với 40 máy được kết nối Internet và cài đặt các phần mềm chuyên dụng
  • 1 phòng nghe nhìn, trong đó có 2 phòng chiếu phim

Website: https://www.lrc-hueuni.edu.vn/