Quy ước khách hàng

Trung tâm Học liệu Đại học Huế cam kết
– Nhiệt tình phục vụ khách hàng đến học tập và nghiên cứu các dịch vụ thư viện chất lượng cao.
– Tạo môi trường học tập trong đó các dịch vụ lấy khách hàng làm trung tâm để đáp ứng nhu cầu của các bạn.
– Thực hiện phương châm đối xử bình đẳng.

 Chúng tôi cung cấp môi trường học tập đa dạng

– Có và không có máy vi tính, thiết bị nghe nhìn
– Gồm nhiều khu vực học tập dành riêng, ví dụ như học độc lập và học nhóm, dành cho nhóm cần thảo luận, dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh.