Category Archives: Chưa phân loại

Một số tiêu chuẩn Quốc tế

Một số tiêu chuẩn Quốc tế

Bài báo Tác giả: Morehouse, Sarah I.; Tung, Robert S.; Rodriguez, Juan-Carlos; Whiting, Jennifer R.; Jones, Vicki R.Năm:                    1993Nhan đề bài báo: Statistical evidence for early extinction of reptiles due to the K/T eventNhan đề tạp chí: Journal of PaleontologyTập:  17Số:  4Trang:198-209Bản in lại: Reprint EditionBản có sửa chữa: Reviewed Item  Phương pháp Ngành Cách lập danh mục […]

Mời tham dự Ngày hội IELTS sáng 13/10/2019

Mời tham dự Ngày Hội IELTS sáng 13/10/2019 Sau sự kiện quốc tế VietTESOL tại trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Huế, Trung tâm Học liệu hân hạnh đón tiếp chuyên gia hàng đầu của Hội Đồng Anh đến tổ chức Ngày hội IELTS vào sáng ngày Chủ nhật, 13/10/2019 tại Trung tâm Học liệu ĐH […]

LỊCH THI IELTS QUỐC TẾ 2021

Lịch thi #IELTS2021 tại Viện Đào tạo mở và CNTT #HOEIT 20 Lê Lợi-Huế đã sẵn sàng nhận đăng ký: 16/01/2021-Học thuật 20/02/2021-Học thuật 27/03/2021-Học thuật và Tổng quát 10/04/2021-Học thuật 24/04/2021-Học thuật và Tổng quát 08/05/2021-Học thuật 22/05/2021-Học thuật 05/06/2021-Học thuật 19/06/2021-Học thuật và Tổng quát 10/07/2021-Học thuật và Tổng quát 24/07/2021-Học thuật và Tổng quát 07/08/2021-Học thuật […]