Code All Star Tower Defense 08/2023 mới nhất

Code All Star Tower Defense cho phép người chơi nhận các phần thưởng một cách miễn phí. Từ những phần thưởng này, bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc với những Avengers và nhân vật Anime mà bạn yêu thích.

Danh sách code All Star Tower Defense thường xuyên được nhà phát hành tung ra dưới dạng event hoặc được phát miễn phí cho người chơi. Kiểm tra danh sách code All Star Tower Defense ở dưới đây để đổi code nhé.

Code All Star Tower Defense mới nhất

CodeThưởngThời gian đổi thưởngjuly4threalupdateNhập code đổi thưởng này để đổi lấy 2000 lần Ngọc, 150 lần Stardust (Mới, yêu cầu cấp 40 trở lên)Còn trong thời gian đổi thưởngsorryfordelayupdate2Nhập code đổi thưởng này để đổi lấy phẩn thưởng 2000 lần Ngọc, 200 lần Stardust (Mới, yêu cầu cấp 40 trở lên)Còn trong thời gian sử dụngabouttimesnowrbx2023Nhập code đổi thưởng này để đổi lấy phẩn thưởng 1x Ice X-Marine (Thay thế) (Mới, yêu cầu cấp 40 trở lên)Còn trong thời gian sử dụngNavyXFlameOtherCodeNhập code đổi thưởng này để đổi lấy phẩn thưởng 50x Stardust (Mới, yêu cầu cấp 40 trở lên)Còn trong thời gian sử dụnghappylatemothersdayNhập code đổi thưởng này để đổi lấy phẩn thưởng 150 Starudst, 2000 Ngọc (Yêu cầu cấp 50 trở lên)Còn trong thời gian sử dụngrolerewardcodeNhập code đổi thưởng này để đổi lấy phẩn thưởng 250 Stardust (Yêu cầu cấp 50 trở lên)Còn trong thời gian sử dụngChainsmoke91Nhập code đổi thưởng này để đổi lấy phẩn thưởng Stardust miễn phí (Phải ở Thế giới 1)Còn trong thời gian sử dụngASTDEggOpenedFinallyNhập code đổi thưởng này để đổi lấy phẩn thưởng 100 stardust, 2.750 viên ngọc và 1.000 vàng (Mới)Còn trong thời gian sử dụngMelonmen1Nhập code đổi thưởng này để đổi lấy phẩn thưởng 1500 viên ngọc và 150 StardustCòn trong thời gian sử dụngyoutubekingluffy350kdoneNhập code đổi thưởng này để đổi lấy phẩn thưởng Quả bóng sao trắngCòn trong thời gian sử dụngnewupdcode2Nhập code đổi thưởng này để đổi lấy phẩn thưởng 150 StardustCòn trong thời gian sử dụngnewupdcode3Nhập code đổi thưởng này để đổi lấy phẩn thưởng 100 Stardust và 1000 viên ngọcCòn trong thời gian sử dụngblamspongeNhập code đổi thưởng này để đổi lấy phẩn thưởng 240 Stardust, 3000 viên ngọc và 1000 vàng. (Theo các nhà phát triển, bạn PHẢI ở cấp độ 50 trở lên để code này hoạt động)Còn trong thời gian sử dụngdiablo12Nhập code đổi thưởng này để đổi lấy phẩn thưởng thú cưng quý hiếm OmegaCòn trong thời gian sử dụngmaintenacecode15Đổi code này để nhận phần thưởng bao gồm 100 Stardust và 4 Exp IVCòn trong thời gian sử dụngsorryforlongdelayĐổi code này để nhận phần thưởng bao gồm 150 Stardust và 3000 viên ngọc (Yêu cầu cấp 40 trở lên)Còn trong thời gian sử dụngnavyxflame170kyoutuberealĐổi code này để nhận phần thưởng bao gồm 100 Stardust, 1000 Ngọc, 1000 Vàng và XP (Yêu cầu cấp 75 trở lên)Còn trong thời gian sử dụngthankyoufor5bvisitsĐổi code này để nhận phần thưởng bao gồm 500 Stardust, 10000 Ngọc và XP (Yêu cầu cấp 100 trở lên)Còn trong thời gian sử dụng

Code All Star Tower Defense cũ

 • delayp— Đổi code này để nhận150 Stardust, 3000 Gems, và 4x XP 6 Stars
 • lvlreqny— Đổi code này để nhận 150 Stardust, 2023 Gems, và XP (Requires level 60+)
 • happyholidays—Đổi code này để nhận 89 Stardust và 2022 Gems
 • world3ishere—Đổi code này để nhận 50x Stardust, 10x Exp IV, và 4000 Gems (Must be level 115+ to claim) (New)
 • winterguy19—Đổi code này để nhận 105 Stardust và 250 Gems
 • bigwinterupdatesoon—Đổi code này để nhận 90 Stardust và 90 Gems (Must be level 40+ to claim)
 • 2milfavoriteup—Đổi code này để nhận 150x Stardust, 10x Exp IV, và 8000 Gems (Must be level 70+ to claim)
 • 2yearanniversaryduo—Đổi code này để nhận 95 Stardust, 10 EXP IV, và 5000 Gems (Must be level 40+ to claim)
 • timechamberfix—Đổi code này để nhận 100 Gems và 20 Stardust
 • newstarcode—Đổi code này để nhận 90 Stardust
 • mbshutdown —Đổi lấy 50 Stardust và 10 lần Exp
 • 2yearanniversary —Đổi lấy 10.000 viên ngọc, 100 Stardust và 10 EXP IV (Phải từ cấp 40 trở lên mới có thể nhận)
 • stardustupdate —Đổi lấy 5000 viên ngọc
 • ASTDDragonoidBakugan —Đổi lấy một Dragonoid Mount
 • 1millikes —Đổi lấy 650 viên đá quý và một chiếc Omega Rare IV
 • summerwoo2022— Đổi lấy 750 viên ngọc và EXP IV hiếm Omega
 • changesjune —Đổi lấy 450 viên đá quý
 • owouch —Đổi lấy 400 Ngọc
 • Halloween2022 —Đổi lấy Nữ hoàng băng giá (Hollow)
 • SubscribeToBlamSpotOnYoutube200k —Đổi lấy TacoChita
 • Hooray50k —Đổi lấy 400 viên ngọc
 • astd1millikes —Đổi lấy 1.250 Ngọc
 • newaprilupdate —Đổi lấy 450 Ngọc
 • allstarspring —Đổi lấy 450 viên ngọc
 • NavyXFlame130kNoLeak —Đổi lấy EXP IV và 500 viên ngọc
 • ticketupdate —Đổi lấy 400 Ngọc
 • congratulations2kingluffy300ksubscribersonyoutube300k —Đổi lấy một nhân vật siêu hiếm
 • ultramove —Đổi lấy Ultra Capsule
 • superwoop —Đổi lấy 400 Ngọc
 • 1mgroupmembers —Đổi lấy 800 Ngọc và 800 Vàng
 • themadao —Đổi lấy 1000 Ngọc, 750 Vàng và 1 EXP IV
 • -ASTDDevs —Đổi lấy 500 ngọc, 500 vàng, EXP IV
 • world2ishere —Đổi lấy 500 Vàng và 300 Ngọc
 • world2comingsoon— Đổi mã lấy 250 Vàng và 250 Ngọc
 • astdx2022— Đổi lấy 1000 Vàng, 500 Viên ngọc và một Omega-Rare
 • merrychristmas2k21— Đổi lấy 1000 Vàng, 1000 Ngọc và EXP IV
 • winterbreakwhen —Đổi lấy 250 Ngọc và 250 Vàng
 • KingLuffyFan200k —Đổi lấy King Ruffy cực hiếm
 • SUBTOBLAMSPOT100kBOA —Đổi lấy phần thưởng
 • december2021— Đổi lấy 500 Vàng và 300 Ngọc
 • thecityofangels —Đổi lấy 250 Ngọc và 250 Vàng
 • igot2look —Đổi lấy 250 Ngọc, 250 Vàng
 • eatlotsonthanksgiving —Đổi lấy 300 Ngọc và 500 Vàng
 • novemberupdate—Đổi lấy 300 Ngọc và 500 Vàng [Có thể hoạt động với máy chủ riêng]
 • 100ksubnavyxflame —Đổi lấy 300 viên ngọc và Super Koku Black siêu hiếm (SSJ3)
 • fromastd —Đổi lấy 500 viên ngọc, 500 vàng và EXP hiếm Omega IV
 • starshipway— Đổi lấy Ngọc và EXP IV
 • navyxflame80ksubs —Đổi lấy EXP III và Đá quý
 • Anniversaryastd —Đổi lấy 1500 Vàng, 1200 Đá quý và Omega-Rare
 • fruit100k —Đổi lấy 300 Ngọc và Exp III
 • robloxyay —Đổi lấy 300 Vàng, 800 Ngọc và EXP III
 • longwait —Đổi lấy 450 Ngọc
 • goldgemgold— ​​Đổi lấy 650 Vàng và 250 Ngọc
 • 4partyrocking —Đổi lấy 250 viên ngọc
 • wowshutdown —Đổi lấy 200 viên đá quý
 • happyhalloween2021 —Đổi lấy 300 Vàng, 200 Viên ngọc và Hộp bí ngô
 • navyxflameyt60k —Đổi lấy 200 viên ngọc và EXP III
 • longmaintenance— Đổi lấy 450 viên đá quý
 • 2bcodeswagmodeblazeit— Đổi lấy 400 viên ngọc và Kakashi siêu hiếm
 • nooshutdown —Đổi lấy 400 viên ngọc
 • septemberupdate21— Đổi lấy 250 Ngọc
 • shutdownagaincode21 —Đổi lấy 250 viên ngọc
 • tacotuesday —Đổi lấy 250 viên ngọc
 • thursdayfun— Đổi lấy 250 viên đá quý
 • Illbewatchingyou— Đổi lấy 300 viên đá quý
 • specialkingluffy100k —Đổi lấy 150 viên ngọc và King Ruffy
 • nonescoredeal —Đổi lấy 250 viên đá quý
 • gamebreakvisits101 —Đổi lấy 250 viên ngọc
 • theotheronecode —Đổi lấy 250 viên ngọc [Phải bắt đầu trò chơi hoặc tham gia máy chủ riêng]
 • Minishutdown —Đổi lấy 200 viên đá quý
 • mrworldwide —Đổi lấy 300 viên ngọc
 • morecodeforyouxd – Đổi lấy 175 viên ngọc
 • codeofprisma —Đổi lấy 250 viên ngọc [Phải bắt đầu trò chơi hoặc tham gia máy chủ riêng ]
 • Codeoflight— Đổi lấy 250 viên ngọc [Phải bắt đầu trò chơi hoặc tham gia máy chủ riêng ]
 • nghetothemusic132 —Đổi lấy 175 Ngọc
 • howareyoutodaymyfriendo— Đổi lấy 175 viên ngọc [Phải bắt đầu trò chơi hoặc tham gia máy chủ riêng ]
 • NAVYXFLAME4CODE— Đổi lấy 150 viên ngọc
 • fruitysubmore —Đổi lấy phần thưởng [Phải bắt đầu trò chơi hoặc tham gia máy chủ riêng]
 • 4thofjulyupdate —Đổi lấy 250 Vàng, 250 Ngọc và EXP III
 • lesgolesgoyuuh —Đổi lấy 150 viên ngọc
 • supertime —Đổi lấy 150 Ngọc
 • bigthanlife1 —Đổi lấy 150 Ngọc
 • fruitgame —Đổi mã lấy 150 viên ngọc
 • 600klike —Đổi mã lấy 175 Ngọc
 • updatejune2021 —Đổi mã lấy 250 Vàng, 250 Ngọc và EXP III
 • addnewunitstobannerfix —Đổi lấy 150 viên ngọc [Phải bắt đầu trò chơi hoặc tham gia máy chủ riêng]
 • fruit —Đổi lấy 550 viên ngọc, 500 Vàng và 2 lần EXP III
 • 2021memorialday2021x— Đổi lấy 150 viên ngọc
 • Update53021 —Đổi lấy 150 viên ngọc, 300 vàng và EXP III
 • Lovetobrazil— Đổi lấy 150 viên đá quý
 • diamondnowina— Đổi lấy 150 viên đá quý
 • ohmahgawdskill —Đổi lấy 150 viên ngọc
 • yellowsix —Đổi lấy 150 viên đá quý
 • tysmfor1mfavorite— Đổi mã lấy 750 Ngọc, 750 Vàng và EXP III
 • smoothcriminal2— Đổi mã lấy 150 Ngọc
 • jahajha —Đổi mã lấy 150 Ngọc
 • shotofmemories— Đổi mã lấy 150 Ngọc
 • quickshut— Đổi mã lấy 100 Ngọc
 • lieawake— Đổi mã lấy 150 Ngọc
 • freedom— Đổi mã lấy 150 Ngọc
 • likeapartyonthelist— Đổi mã lấy 150 viên đá quý
 • 1bvisit1b— Đổi mã lấy 1.000 viên đá quý
 • 1billionvisit21drip— Đổi mã lấy 200 viên ngọc, 300 vàng và trang phục Koku Drip
 • Eastercoda21— Đổi mã lấy 150 Viên ngọc
 • helloworld2021— Đổi mã lấy 150 viên ngọc
 • somemorenewcoode— Đổi mã lấy 150 viên đá quý
 • isitthenewerayet— Đổi mã lấy 150 viên đá quý
 • hchgaming —Đổi mã lấy 150 Ngọc
 • handoftime— Đổi mã lấy 2 EXP III
 • gameon2021 —Đổi mã lấy 500 Ngọc
 • lovetofightastd —Đổi mã lấy 150 viên ngọc
 • thisisthenewestcode —Đổi mã lấy 150 Ngọc
 • subtome —Đổi mã lấy 80 Ngọc
 • subinferman —Đổi mã lấy 50 viên ngọc
 • Incredibledayum —Đổi mã lấy 50 viên đá quý
 • likethegamepog2021 —Đổi mã lấy 200 viên ngọc và EXP III Siêu hiếm [Phải bắt đầu trò chơi hoặc tham gia máy chủ riêng]
 • 700mil— Đổi mã lấy 200 viên ngọc và EXP III Siêu hiếm [Phải bắt đầu trò chơi hoặc tham gia máy chủ riêng]
 • updatebelike —Đổi mã lấy 50 viên ngọc
 • epicnew —Đổi mã lấy 50 viên ngọc
 • pert —Đổi mã lấy 50 Ngọc
 • Rainmen —Đổi mã lấy 50 viên đá quý
 • bigtim —Đổi mã lấy 50 Ngọc
 • lateupdatendat —Đổi mã lấy 200 Ngọc
 • codecodeyayhooray — Đổi mã lấy 150 viên ngọc
 • omgdiscordpopoff —Đổi mã lấy 150 viên ngọc
 • bigbangrah —Đổi mã lấy 80 viên đá quý
 • mytimerchamber —Đổi mã lấy 300 Ngọc [Phải bắt đầu trò chơi hoặc tham gia máy chủ riêng]
 • liketo320k —Đổi mã lấy 150 Ngọc
 • rwarhappynewyear2k21 —Đổi mã lấy 150 viên ngọc
 • roadto300kuwu —Đổi mã lấy 150 Ngọc
 • 2k20merrychristmas2k20— Đổi mã lấy 150 viên ngọc
 • subtosnuglife— Đổi mã lấy 100 Ngọc
 • 2shutdowncode12232000 —Đổi mã lấy 150 Ngọc
 • liketo280k— Đổi mã lấy 150 Ngọc
 • 100KClypso —Đổi mã lấy 50 viên ngọc
 • kelvin500ksubs —Đổi mã lấy 50 Viên ngọc
 • decemberfun2020 —Đổi mã lấy 300 viên ngọc
 • likethegamepog— Đổi mã lấy 400 Ngọc
 • nano150k— Đổi mã lấy 50 Ngọc
 • subtoinfer2x— Đổi mã lấy 50 viên đá quý
 • 240kearly— Đổi mã lấy 150 Ngọc
 • UseCodeDessiYT— Đổi mã lấy 100 Viên ngọc
 • subtoinfernasu —Đổi mã lấy 100 Ngọc
 • sub2navyxflame —Đổi mã lấy 100 viên ngọc
 • noclypsub —Đổi mã lấy 50 viên ngọc
 • Frangosub —Đổi mã lấy 50 viên ngọc
 • ni2 —Đổi mã lấy 150 Ngọc (Có thể chỉ hoạt động trong Máy chủ riêng)
 • codegoaliee —Đổi mã lấy 150 Ngọc
 • shutdowncode —Đổi mã lấy 150 Ngọc
 • 200knextcode —Đổi mã lấy 150 viên ngọc (Có thể chỉ hoạt động trong Máy chủ riêng)
 • likeslikeslikes —Đổi mã lấy 200 viên đá quý
 • foreverandever —Đổi mã lấy 200 viên đá quý
 • watchaot —Đổi mã lấy 150 viên ngọc (Có thể chỉ hoạt động trong Máy chủ riêng)
 • ALWAYSTOGETHER —Đổi mã lấy 200 viên ngọc
 • letgetiton —Đổi mã lấy 150 Ngọc
 • spentmytime —Đổi mã lấy 150 Ngọc
 • showmenow —Đổi mã lấy 150 viên ngọc (Có thể chỉ hoạt động trong Máy chủ riêng)
 • hunudthousand —Đổi mã lấy 200 viên ngọc (Có thể chỉ hoạt động trong Máy chủ riêng)
 • Sebbydesu9000 —Đổi mã lấy 150 viên ngọc
 • supernaruto —Đổi mã lấy 100 viên ngọc
 • lilfavourite —Đổi mã lấy 150 viên ngọc
 • AllStarDessi —Đổi mã lấy 50 viên đá quý
 • ultimatethen —Đổi mã lấy 100 Ngọc
 • manylike —Đổi mã lấy 100 Ngọc
 • Infernasu —Đổi mã lấy nhân vật EXP II
 • ryukostop —Đổi mã lấy 150 viên ngọc
 • UnderTheWeather —Đổi mã lấy 100 Ngọc
 • epicgal— Đổi mã lấy 100 viên đá quý
Tham khảo  D72 gồm những môn nào? D72 gồm những ngành nào, học trường gì

Cách nhập code All Star Tower Defense

Bước 1: Ngay trong giao diện chính, bạn hãy chọn Cài Đặt để mở bảng cài đặt.

code astd 1

Bước 2: Nhập code vào khung Nhập Mã và nếu code đó còn trong thời gian sử dụng thì bạn sẽ nhận được phần thưởng. Có code sẽ yêu cầu bạn phải cày lên cấp mới có thể đổi được.

code astd 1

Code All Star Tower Defense thường có những gì?

Hầu hết các code All Star Tower Defense sẽ cung cấp cho người chơi gems và stardust, đây là những loại tiền tệ có thể giúp người chơi mua và sử dụng được những món đồ hoặc sử dụng trong nhiều tính năng khác của game.

code astd

Cách nhận thêm code All Star Tower Defense

Hầu hết các code được thêm vào trong All Star Tower Defense được nhà phát triển game thêm vào trò chơi theo thời gian ngẫu nhiên thay vì phát hành chúng theo một lịch trình cụ thể hơn. Nghĩa là thời gian mà nhà phát triển code thường không được thông báo trước.

Cách tốt nhất để cập nhật code mới đó là thường xuyên kiểm tra trang này của Quantrimang. Quantrimang sẽ thường xuyên cập nhật code cho các bạn, ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia Discord ASTD hoặc theo dõi tài khoản Twitter ASTD. Các code thường được đăng lên đó nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác.

Không đổi được code All Star Tower Defense do nguyên nhân nào?

Nếu bạn không đổi được code All Star Tower Defense, hãy sao chép và dán code thay vì tự nhập code để đảm bảo bạn đã nhập đúng. Đôi khi vì một vài lý do nào đó mà bạn không sao chép và dán được code vào trong

Nếu mã All Star Tower Defense không hoạt động, hãy nhớ sao chép và dán mã thay vì nhập mã đó vào để đảm bảo mã viết đúng chính tả, vì đây là lý do chính khiến nhiều mã không hoạt động.

Lý do khác có thể là code đã quá hạn sử dụng, các code nhà phát triển game thường tung ra cho người chơi và chúng sẽ có hạn sử dụng. Đôi khi là vài tuần hoặc 1-2 tháng thậm chí lâu hơn. Chúng sẽ hết hạn mà không hề có cảnh báo gì, cũng như việc nhà phát triển không nói thời gian sử dụng của code khi tung ra chúng.

Tham khảo  Văn khấn gia tiên hàng ngày tại nhà đầy đủ nhất

Nếu bạn thấy code hết hạn, vui lòng để lại bình luận ở dưới đây để Quantrimang kiểm tra code và thêm chúng vào danh sách code hết hạn.

Tại sao phải nhập code All Star Tower Defense

Đa số các trò chơi trong Roblox mà khi người chơi mới tham gia game đều muốn nhận được sự trợ giúp từ giftcode. Đó là sự trợ giúp miễn phí mà nhanh chóng nhất để người chơi có thể nâng cấp nhân vật. Ngay cả với những người đã chơi lâu cũng không thể bỏ qua phần thưởng mà giftcode cung cấp.

code astd

Game All Star Tower Defense là gì?

Hiện All Star Tower Defense là một trong những tựa game Roblox nổi bật nhất với số lượng người chơi ổn định hàng tháng. Bạn sẽ được điều động các nhân vật nổi tiếng trong các bộ anime để họ bảo vệ thành trì của mình. Các nhân vật anime sẽ có những kỹ năng đặc trưng giống như những kỹ năng mà họ có trong bộ anime để chặn đứng những đợt xâm nhập của kẻ thù.