Phản ứng Brom hóa trong hóa học hữu cơ

Bạn có biết rằng trong hóa học hữu cơ, phản ứng brom hóa (hay được gọi là phản ứng thế) được sử dụng để chuyển đổi các hợp chất hữu cơ thành các hợp chất halogen hóa. Một trong những phản ứng brom hóa phổ biến nhất là phản ứng giữa Benzen (C6H6) và Brôm (Br2), tạo ra hợp chất Brôbenzen (C6H5Br) và axit hydro bromic (HBr).

Điều kiện và cách thực hiện phản ứng

Để thực hiện phản ứng này, chúng ta cần sử dụng một chất xúc tác đặc biệt là bột sắt. Đầu tiên, ta cho Benzen và Brôm vào một ống nghiệm khô, sau đó lắc nhẹ hỗn hợp. Tiếp theo, thêm một ít bột sắt vào ống nghiệm và tiếp tục lắc nhẹ.

Hiện tượng của phản ứng

Khi không có bột sắt, màu của dung dịch không thay đổi. Tuy nhiên, khi có bột sắt, màu của Brôm sẽ nhạt dần và ta có thể thấy khí axit hydro bromic thoát ra.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:

Trong không khí, benzen gây ô nhiễm môi trường. Điều này xảy ra vì:

A. Trong thành phần của xăng có một lượng benzen làm tăng chỉ số octan của xăng, nhưng benzen không cháy hết nên được phát thải vào không khí.

B. Trong phản ứng cháy của xăng có một lượng benzen được tạo ra từ phản ứng của các thành phần trong xăng với nhau.

C. Các sản phẩm cháy của xăng tác dụng với không khí sinh ra benzen.

D. Một số loại cây tiết ra benzen và phát thải vào không khí.

Đáp án đúng là: A

Trong không khí, lượng benzen đáng kể gây ô nhiễm môi trường. Điều này xảy ra vì trong thành phần của xăng có một lượng benzen làm tăng chỉ số octan của xăng, nhưng benzen không cháy hết nên được phát thải vào không khí.

Tham khảo  C2H2 + HCl → C2H3Cl

Ví dụ 2:

Phản ứng benzen tác dụng với dung dịch brom tạo ra hợp chất Brôbenzen xảy ra trong điều kiện nào?

A. Có bột sắt làm xúc tác.

B. Nhiệt độ cao và có bột sắt làm xúc tác.

C. Có dung dịch H2SO4 đặc làm xúc tác.

D. Có ánh sáng làm xúc tác.

Đáp án đúng là: A

Ví dụ 3:

Nhận định nào sau đây là không đúng về Benzen?

A. Benzen có khả năng tham gia phản ứng thế tương đối dễ hơn phản ứng cộng.

B. Benzen tham gia phản ứng thế dễ hơn ankan.

C. Các đồng đẳng của benzen làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.

D. Các nguyên tử trong phân tử benzen cùng nằm trên một mặt phẳng.

Đáp án đúng là: B

Ankan tham gia phản ứng thế dễ hơn benzen.

Đó là các ví dụ liên quan đến phản ứng brom hóa C6H6 + Br2 để tạo ra C6H5Br và HBr. Ngoài ra, còn nhiều phản ứng hóa học khác mà bạn có thể khám phá tại www.lrc-hueuni.edu.vn.

Săn SALE shopee tháng 7:

  • Đồ dùng học tập giá rẻ
  • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L’Oreal mua 1 tặng 3