Phản ứng C2H2 axetilen tạo ra vinyl axetilen

Chào mừng các bạn đến với trang web www.lrc-hueuni.edu.vn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá về phản ứng C2H2 axetilen tạo ra vinyl axetilen và những điều thú vị xung quanh nó.

Phản ứng C2H2 axetilen tạo ra vinyl axetilen

Phản ứng C2H2 axetilen tạo ra vinyl axetilen thuộc loại phản ứng cộng, phản ứng đime hóa đã được cân bằng chính xác và chi tiết nhất. Để hiểu rõ hơn về phản ứng này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về các phương trình và điều kiện của nó.

1. Phương trình phản ứng axetilen ra vinyl axetilen

Phản ứng axetilen ra vinyl axetilen được mô tả bằng phương trình sau:
2CH≡CH →to, xt CH≡C-CH=CH2

2. Điều kiện của phản ứng axetilen ra vinyl axetilen

Để phản ứng này diễn ra thành công, cần có các điều kiện sau:

 • Nhiệt độ cao (khoảng 150oC)
 • Xúc tác: CuCl

3. Cách tiến hành phản ứng axetilen ra vinyl axetilen

Để tiến hành phản ứng axetilen ra vinyl axetilen, chúng ta cần điều hòa axetilen ở nhiệt độ và xúc tác thích hợp để thu được vinyl axetilen.

Mở rộng về tính chất hoá học của ankin

4.1. Phản ứng cộng

Các ankin có khả năng tham gia vào phản ứng cộng. Ví dụ, khi có xúc tác như niken, platin, hoặc palađi, ankin có thể cộng với hiđro để tạo thành anken, sau đó tiếp tục cộng để tạo thành ankan.

Thí dụ:
CH≡CH + H2 →Ni, to CH2 = CH2
CH2 = CH2 + H2 →Ni, to CH3 – CH3

Lưu ý: Khi sử dụng xúc tác là hỗn hợp Pd/PbCO3 hoặc Pd/BaSO4, ankin chỉ cộng một phân tử hiđro tạo thành anken.

Tham khảo  Những câu nói hay về cuộc sống tích cực truyền cảm hứng năm 2023

CH≡CH + H2 →Pd/PbCO3, to CH2 = CH2

4.2. Phản ứng thế bằng ion kim loại

Ankin có khả năng tham gia vào phản ứng thế bằng ion kim loại. Ví dụ, sục khí axetilen vào dung dịch bạc nitrat trong amoniac sẽ tạo ra kết tủa vàng nhạt.

CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → Ag – C≡C – Ag↓ + 2NH4NO3

Tính chất khác của ankin

 • Ankin có khả năng cháy và tạo ra nhiều nhiệt.
 • Ankin có khả năng làm mất màu dung dịch thuốc tím.
 • Ankin có thể làm phản ứng với nhiều chất khác nhau như brom, clo, HX (X là OH, Cl, Br, CH3COO…).
 • Ankin cũng có khả năng phản ứng đime và trime hoá để tạo ra các hợp chất mới.

Vận dụng bài tập

Dưới đây là một số bài tập liên quan đến phản ứng C2H2 axetilen tạo ra vinyl axetilen. Hãy thử sức với những câu hỏi này và kiểm tra kiến thức của mình!

 1. Số đồng phân ankin có công thức phân tử C5H8 không tác dụng với dung dịch chứa AgNO3/NH3 là:
  A. 4
  B. 2
  C. 1
  D. 3

Hướng dẫn giải: Đáp án C. Có 1 đồng phân thỏa mãn: CH3−C≡C−CH2−CH3

 1. Số phát biểu đúng về tính chất của ankin là:
  A. 5
  B. 2
  C. 3
  D. 4

Hướng dẫn giải: Đáp án C. Các phát biểu đúng là (1), (2), (5). Các phát biểu sai vì nhiệt độ sôi của axetilen thấp hơn nhiệt độ sôi của propin, và khối lượng riêng của pent-1-en thấp hơn khối lượng riêng của pent-1-in.

 1. Để phân biệt but-1-in và but-2-in người ta dùng thuốc thử nào sau đây?
  A. Dung dịch hỗn hợp KMnO4 + H2SO4
  B. Dung dịch AgNO3/NH3
  C. Dung dịch Br2
  D. Dung dịch HCl

Hướng dẫn giải: Đáp án B. Các ankin-1-in có phản ứng đặc trưng là tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa màu vàng.

 1. Số mol, công thức phân tử của M và N trong hỗn hợp X (anken M và ankin N) là:
  A. 0,1 mol C2H4 và 0,2 mol C2H2
  B. 0,1 mol C3H6 và 0,2 mol C3H4
  C. 0,2 mol C2H4 và 0,1 mol C2H2
  D. 0,2 mol C3H6 và 0,1 mol C3H4
Tham khảo  Trái Mây Bali - Trái Da Rắn Bali - Salak Bali

Hướng dẫn giải: Đáp án D. Số mol của C3H6 và C3H4 là 0,2 và 0,1 mol, tương ứng.

 1. Công thức phân tử của ankin X trong hỗn hợp Y là:
  A. C2H2
  B. C5H8
  C. C4H6
  D. C3H4

Hướng dẫn giải: Đáp án A. Dựa vào phản ứng với H2, ta suy ra công thức phân tử của X là C2H2.

Hy vọng rằng các bạn đã tìm hiểu và hiểu rõ hơn về phản ứng C2H2 axetilen tạo ra vinyl axetilen. Đừng quên truy cập website www.lrc-hueuni.edu.vn để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hữu ích khác nhé!