Bài 19: Đặc điểm ngoài của lá

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh Lớp 6
  • Giải Vở Bài Tập Sinh Học Lớp 6
  • Giải Sinh Học Lớp 6 (Ngắn Gọn)
  • Giải Sách Bài Tập Sinh Học Lớp 6
  • Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 6
  • Sách Bài Tập Sinh Học Lớp 6

Giải Bài Tập Sinh Học 6 – Bài 19: Đặc điểm ngoài của lá giúp HS giải bài tập, cung cấp cho học sinh những hiểu biết khoa học về đặc điểm cấu tạo, mọi hoạt động sống của con người và các loại sinh vật trong tự nhiên:

Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 19 trang 61: Xem H.19.1, cho biết tên các bộ phận của lá.

– Trả lời câu hỏi: chức năng quan trọng nhất của lá là gì?

– Vậy những đặc điểm nào giúp lá nhận được nhiều ánh sáng?

Lời giải:

– Các bộ phận cuả lá: Phiến lá, gân lá, cuống lá.

– Chức năng quan trọng nhất của lá là quang hợp.

– Phiến lá rộng và mỏng giúp cho việc tiếp nhận ánh sáng tốt hơn.

Tham khảo  Diệp hạ châu: Thảo dược có tác dụng bảo vệ lá gan

Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 19 trang 61: Quan sát các lá có trong H.19.2 hoặc các lá đã mang đến lớp

– Nhận xét hình dạng, kích thước, màu sắc của phiến lá, diện tích bề mặt của phiến lá so với cuống.

– Tìm điểm giống nhau của phần phiến các loại lá.

– Những điểm giống nhau đó có tác dụng gì đối với việc thu nhận ánh sáng của các loại lá?

Lời giải:

– Hình dạng lá rất đa dạng, màu sắc của phiến lá chủ yếu là màu xanh, diện tích bề mặt của phiến lá lớn hơn rất nhiều so với cuống lá.

– Lá hình bản dẹt, có diện tích bề mặt lớn, màu xanh.

– Giúp lá thu nhận được nhiều ánh sáng phục vụ cho việc quang hợp tạo ra các chất hữu cơ.

Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 19 trang 62: Hãy tìm ba loại lá có kiểu gân khác nhau.

Lời giải:

– 3 loại lá có kiểu gân khác nhau

Lá lúa: gân song song

Lá lục bình: gân hình cung

Lá mít: gân hình mạng

Trả lời câu hỏi Sinh 6 Bài 19 trang 63: Quan sát H.19.5 và 3 mẫu thực tế về các kiểu xếp lá trên thân và cành.

– Hãy điền vào bảng dưới đây :

– Lần lượt cầm 3 cành đã quan sát lên, nhìn từ trên ngọn cành xuống, từ các phía khác nhau vào cành, có nhận xét gì về cách bố trí của các lá ở mấu thân trên và mấu thân dưới?

– Có mấy kiểu xếp lá trên thân cành? Là những kiểu nào?

-Cách bố trí của lá ở các mấu thân có lợi gì cho việc nhận ánh sáng của các lá trên cây?

Lời giải:

STT Tên cây Kiểu xếp lá trên cây Có mấy lá mọc từ một mấu thân Kiểu xếp lá 1 Cây dâu 1 lá Mọc cách 2 Cây dừa cạn 2 lá Mọc đối 3 Cây dây huỳnh 4 lá Mọc vòng

– Các lá ở mấu thân trên và mấu than dưới xếp so le nhau giúp các lá đều có thể nhận được lượng ánh sáng nhiều nhất.

Tham khảo  Cây tràm lá dài - Melaleuca Leucadendra

– Có 3 kiểu xếp lá trên cây: mọc cách, mọc đối, mọc vòng.

– Các lá bố trí hợp lí, lá trên không che lá dưới giúp cho lá nhận được nhiều ánh sáng nhất.

Bài 1 (trang 64 sgk Sinh học 6): Lá có những đặc điểm bên ngoài và cách sắp xếp trên cây như thế nào giúp nó nhận được nhiều ánh sáng?

Lời giải:

Đặc điểm bên ngoài và cách sắp xếp lá trên cây giúp lá nhận được nhiều ánh sáng:

+ Đặc điểm bên ngoài của lá:

– Phiến lá: mỏng, có màu lục, dạng bản dẹt, là phần rộng nhất của lá để hứng được nhiều ánh sáng.

– Gân lá: trải rộng khắp mặt lá để nâng đỡ phiến lá và vận chuyển các chất.

– Cuống lá: đính lá vào thân, cành cây để lá được nâng lên và nhận được ánh sáng.

+ Cách sắp xếp lá trên cây:

– Kiểu sắp xếp: mọc cách, mọc đối, mọc vòng. Lá trên các mấu thân xếp so le nhau.

– Mục đích: nhận được nhiều ánh sáng từ các hướng khác nhau.

Bài 2 (trang 64 sgk Sinh học 6): Hãy cho ví dụ về ba kiểu xếp lá trên cây.

Lời giải:

– Lá mọc cách: các lá mọc so le nhau trên cành . Ví dụ: lá cây dâu, lá cây dâm bụt, lá cây phèn đen, lá cây rau ngót, lá cây rau đay, lá cây mùng tơi…

– Lá mọc đối: từng đôi lá đối xứng nhau trên cành. Ví dụ: lá dừa cạn, lá húng quế, lá húng chanh, lá ổi, lá mẫu đơn.

– Lá mọc vòng: lá mọc thành vòng xung quanh thân hoặc cành. Ví dụ: lá cây dây huỳnh, lá trúc đào, lá thất diệp, cây hoa sữa, cây tùng la hán, …

Bài 3 (trang 64 sgk Sinh học 6): Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng?

Lời giải:

Đặc điểm chứng tỏ lá rất đa dạng:

– Màu sắc lá: lá đỏ, lá xanh,…

– Kiểu sắp xếp lá trên thân: mọc cách, mọc vòng, mọc đối

Tham khảo 

– Kiểu gân lá: hình mạng, hình cung, song song.

– Hình dạng: hình trứng, hình chân vịt, hình tim, hình lưỡi mác,…, kích thước của phiến lá rất khác nhau.

– Loại lá: lá đơn và lá kép.