Phản ứng hóa học giữa C3H4 và AgNO3 với NH3

Nếu bạn đang quan tâm đến phản ứng giữa C3H4 và AgNO3 với NH3, thì bạn đã đến đúng địa chỉ! Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn viết và cân bằng phản ứng này một cách chính xác và đáng tin cậy. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết này!

Phản ứng C3H4 tác dụng với AgNO3

Trước tiên, chúng ta sẽ xem xét phản ứng giữa C3H4 và AgNO3. Khi sục khí propin vào dung dịch hỗn hợp AgNO3/NH3, sẽ xảy ra phản ứng sau:

C3H4 + AgNO3 + NH3 → C3H3Ag + NH4NO3

Thông qua phản ứng này, chúng ta nhận thấy xuất hiện một kết tủa màu vàng. Phản ứng này còn được gọi là phản ứng thế bằng ion kim loại. Đây là một phản ứng quan trọng trong hóa học và có thể được sử dụng để nhận biết ank-1-in.

Tiến hành phản ứng Propin tác dụng với AgNO3

Nếu bạn muốn thực hiện phản ứng này, chỉ cần sục khí propin vào dung dịch hỗn hợp AgNO3/NH3. Khi phản ứng diễn ra, bạn sẽ thấy xuất hiện kết tủa màu vàng. Đây chính là hiện tượng nhận biết phản ứng đã xảy ra.

Câu hỏi vận dụng liên quan

Để kiểm tra hiểu biết của bạn về phản ứng này, hãy cùng thử giải quyết một số câu hỏi sau:

 1. Để phân biệt ank-1-in và anken, ta có thể dùng:
  A. dung dịch HCl
  B. dung dịch NaOH
  C. dung dịch AgNO3 trong NH3
  D. dung dịch HBr

 2. Cho axetilen phản ứng với dung dịch brom dư, sản phẩm thu được là:
  A. CH2­Br – CH2Br
  B. CHBr2 – CHBr2
  C. CHBr = CHBr
  D. CH2Br – CHBr2

 3. Cho propin qua nước có HgSO4 ở 80oC, sản phẩm tạo ra là:
  A. CH3-C(OH)=CH2
  B. CH3-C(=O)-CH3
  C. CH3-CH2-CHO
  D. Sản phẩm khác

 4. Sục khí X vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, kết thúc phản ứng thu được kết tủa màu vàng nhạt. Khí X là:
  A. etilen
  B. anđehit propionic
  C. propin
  D. metan

 5. Nhận xét nào sau đây là đúng?
  A. Tất cả các ankin đều tham gia phản ứng với dung dịch brom
  B. Tất cả các ankin có liên kết ba ở đầu mạch đều phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 theo tỉ lệ 1:1 về số mol
  C. Các ankin có liên kết ba đều tham gia phản ứng tráng bạc
  D. Phản ứng đặc trưng của Ankin là phản ứng thế

 6. Dãy nào sau đây đều tham gia phản ứng tráng bạc?
  A. Axetilen, metanal, mantozơ
  B. Axit fomic, metyl fomat, benzanđehit
  C. Saccarozơ, anđehit fomic, metyl fomat
  D. Metanol, metyl fomat, glucozơ

 7. Cho các nhận xét sau:
  (1) Glucozơ và mantozơ đều có phản ứng tráng bạc
  (2) Rượu etylic và phenol đều tác dụng với dung dịch NaOH
  (3) Axit fomic tham gia phản ứng tráng bạc
  (4) Liên kết hiđro là nguyên nhân chính khiến etanol có nhiệt độ sôi cao hơn của đimetyl ete
  (5) Nhiệt độ sôi của axit fomic cao hơn nhiệt độ sôi của axit axetic
  (6) Axit fomic tác dụng với Cu(OH)2/NaOH, đun nóng tạo ra Cu2O, còn axit axetic không có phản ứng này

Tham khảo  Waifu - Ức chế gì? Hiểu nguồn gốc, ý nghĩa, và danh sách waifu anime hot nhất

Các nhận xét đúng là:
A. (2), (3), (5), (6)
B. (1), (2), (4), (5)
C. (2), (4), (5), (6)
D. (1), (3), (4), (6)

Thông qua việc giải quyết các câu hỏi này, bạn sẽ có thể nắm vững hơn về phản ứng này và cũng rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức của mình.

Rốt cục, chúng ta đã tìm hiểu về phản ứng giữa C3H4 và AgNO3 với NH3. Hy vọng thông qua bài viết này, bạn đã có thể hiểu rõ hơn về cách viết và cân bằng phản ứng này. Đừng quên ghé thăm trang web www.lrc-hueuni.edu.vn để tìm hiểu thêm kiến thức về Hóa học lớp 11 và Trắc nghiệm hóa học 11. Chúc bạn học tập thành công!