CH≡CH → CH2=CH-C≡CH

Chào mừng các bạn đến với trang web education của chúng tôi – www.lrc-hueuni.edu.vn!

Nếu bạn đang tìm hiểu về phản ứng hóa học CH≡CH → CH2=CH-C≡CH, thì đây là bài viết hoàn hảo dành cho bạn. Chúng tôi sẽ giải thích chi tiết về phương trình này và cung cấp các thông tin liên quan đến việc điều chế vinylaxetilen. Hãy cùng nhau khám phá!

1. Phương trình Axetilen ra Vinylaxetilen

Trước tiên, chúng ta cần biết cách chuyển đổi axetilen (CH≡CH) thành vinylaxetilen (CH2=CH-C≡CH). Điều này được thực hiện thông qua phản ứng nhị hợp, và chúng ta cần điều kiện xúc tác phù hợp để thực hiện phản ứng này.

2. Điều kiện xảy ra phản ứng C2H2 ra C4H4

Để phản ứng C2H2 ra C4H4 xảy ra, chúng ta cần các điều kiện sau:

 • Nhiệt độ: 100oC
 • Xúc tác: CuCl2, NH4Cl

3. Tính chất hóa học của Axetilen

3.1. Phản ứng cộng

Phản ứng cộng halogen (phản ứng halogen hóa) là một tính chất quan trọng của axetilen. Dưới đây là một số phản ứng cộng halogen thường gặp:

 • Cộng brom: CH≡CH + Br-Br → Br-CH = CH – Br
 • Cộng clo: C2H2 + Cl2 → C2H2Cl2

3.2. Phản ứng đime hóa và trime hóa

Axetilen có thể phản ứng đime hóa và trime hóa để tạo ra các hợp chất mới:

 • Đime hóa: 2CH≡CH → CH2=CH−C≡CH (Vinyl axetilen)
 • Trime hóa: 3CH≡CH → C6H6

3.3. Phản ứng oxi hóa

Axetilen cháy trong không khí và tạo ra các sản phẩm quan trọng như CO2 và H2O:

C2H2 + 5/2O2 → 2CO2 + H2O

4. Bài tập vận dụng liên quan

 1. Chất nào tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa?
  A. CH3 – CH = CH2
  B. CH2 – CH – CH = CH2
  C. CH3 – C ≡ C – CH3
  D. CH3 – CH2 – C ≡ CH2

 2. Để tách riêng rẽ etilen và axetilen, cần sử dụng hoá chất nào?
  A. nước vôi trong và dung dịch HCl
  B. dung dịch AgNO3 trong NH3 và dung dịch KOH
  C. dung dịch brom và dung dịch KOH
  D. dung dịch AgNO3 trong NH3 và dung dịch HCl

 3. Hiđro hoá hoàn toàn ankin X (xt, Pd, PbCO3) thu được anken Y có CTPT là C5H10. Y không thể là anken nào sau đây?
  A. 2-metylbut-1-en
  B. 3-metylbut-1-en
  C. pent-1-en
  D. pent-2-en

 4. Đimetylaxetilen còn có tên gọi là:
  A. propin
  B. but-1-in
  C. but-2-in
  D. but-2-en

 5. Để làm sạch C2H4 có lẫn C2H2 người ta cần dùng dung dịch chất sau:
  A. Br2
  B. KMnO4
  C. AgNO3/NH3
  D. KHCO3

 6. Để nhận biết ba khí: C2H2, C2H4, C3H8 có thể dùng:
  A. KMnO4 và nước Br2
  B. KMnO4 và H2O
  C. KMnO4 và hơi HCl
  D. Dung dịch AgNO3/NH3 và nước Br2

 7. Ý kiến khẳng định nào sau đây đúng?
  A. Ankin là hiđrocacbon không no, mạch hở, công thức CnH2n-2
  B. Ankin là hiđrocacbon không no, mạch hở, trong mạch C có liên kết ba
  C. Axetilen và các đồng đẳng gọi chung là các ankyl
  D. Ankin là các hiđrocacbon không no, mạch hở, liên kết bội trong mạch cacbon là một liên kết ba

 8. Tên gọi 3-etyl-4-metylhex-1-in ứng với cấu tạo nào sau đây?
  A. CH≡C-CH(C2H5)-CH(CH3)CH2-CH3
  B. CH≡C-CH(C2H5)CH(CH3)-CH3
  C. CH≡C-CH(CH3)-CH(C2H5)-CH2-CH3
  D. CH≡C-CH(CH3)-CH(CH3)-CH3

Tham khảo  Cách điều chế Axetilen từ CaC2: Phương trình CaC2 + H2O → C2H2 + Ca(OH)2

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về phản ứng CH≡CH → CH2=CH-C≡CH. Đừng quên ghé thăm website www.lrc-hueuni.edu.vn của chúng tôi để có thêm nhiều tài liệu hữu ích khác nhé!