Author Archives: admin

Tiêu lốt

Tiêu lốt

Tiêu lốt, Tất bạt – Piper longum L., thuộc họ Hồ tiêu – Piperaceae. Mô tả: Cây thảo bò ở phần gốc. Cành mang hoa đứng thẳng, không lông. Lá có cuống ngắn, phiến hình trứng thuôn, nhọn ở đỉnh, hình tim ở gốc; cuống lá hơi phủ lông, có bẹ ở gốc. Hoa đơn tính, mọc thành bông; […]

Mai chiếu thuỷ

Mai chiếu thuỷ

Mai chiếu thuỷ – Wrightia religiosa (Teijsm. et Binu.) Hook f., thuộc họ Trúc đào – Apocynaceae. Mô tả: Cây gỗ có những nhánh dài mảnh, có lông mềm. Lá hình trái xoan – ngọn giáo, thuôn, hình dải – ngọn giáo, nhọn ở chóp, có góc ở gốc, hai mặt lá khác màu, hầu như không có cuống, […]

Bầu

Bầu

Bầu – Lagenaria siceraria (Molina) Standl, thuộc họ Bầu bí – Cacurbitaceae. Mô tả: Dây leo thân thảo có tua cuốn phân nhánh, phủ nhiều lông mềm màu trắng. Lá hình tim rộng, không xẻ thuỳ hoặc xẻ thuỳ rộng, có lông mịn như nhung màu trắng; cuống có 2 tuyến ở đỉnh. Hoa đơn tính cùng gốc, to, […]

Dong rừng

Dong rừng

Dong rừng, Lá dong – Phrynium placentarium (Lour.) Merr. (P. parviflorum Roxb.), thuộc họ Dong – Marantaceae. Mô tả: Cây thảo, cao 1-2m. Lá hình mũi mác thuôn hay hình trái xoan-mũi mác, dài 35-50cm, rộng 12-20cm, gốc tù, đầu nhọn, nhẵn cả hai mặt; cuống dài, nhẵn; bẹ lá nhẵn. Cụm hoa hình đầu tròn không cuống, mọc trên […]