Phân lập các chất từ phân đoạn nước của lá cây Ráng đại

Bạn có biết rằng lá cây Ráng đại chứa những chất đặc biệt có thể có lợi cho sức khỏe và cảm giác tự tin của bạn? Trên trang web www.lrc-hueuni.edu.vn, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu và thực nghiệm để phân lập các chất từ phân đoạn nước của lá cây Ráng đại. Truy cập ngay để khám phá những bí mật mới nhất về cây thảo dược này!

Phương pháp nghiên cứu và thực nghiệm

Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi sử dụng các phương pháp chiết xuất và phân lập chất từ phân đoạn nước của lá cây Ráng đại. Đầu tiên, chúng tôi sử dụng cột sắc ký với chất hấp phụ là Diaion HP-20 để tách các chất trong mẫu.

Tiếp theo, chúng tôi hòa tan mẫu cao chiết phân đoạn nước với lượng nước cất tối thiểu và đưa lên cột Diaion HP20. Cột được rửa giải để loại bỏ muối và đường tự do. Sau đó, tiếp tục rửa giải bằng hệ dung môi W/M với lượng MeOH tăng dần từ 20, 40, 80 và 100% để thu được 4 phân đoạn ký hiệu từ W1 đến W4.

Qua công đoạn tiếp theo, phân đoạn W1 được tiếp tục phân tách bằng sắc ký cột silica gel với hệ dung môi rửa giải là D/M = 10/1, 5/1, 2.5/1, 1/1. Sau đó, các phân đoạn được hứng vào các ống nghiệm 20 ml và theo dõi quá trình rửa giải bằng sắc ký lớp mỏng (TLC) với các hệ dung mơi thích hợp. Các phân đoạn giống nhau trên sắc ký lớp mỏng được gộp lại thành phân đoạn lớn, và sau cô quay loại dung môi, chúng tôi thu được 5 phân đoạn tập hợp từ F1 đến F5.

Các chất đã được phân lập

Trong quá trình nghiên cứu và thực nghiệm, chúng tôi đã phân lập thành công các chất từ phân đoạn nước của lá cây Ráng đại. Cụ thể:

  1. Hợp chất ký hiệu WA18: dihydrodehydrodiconiferyl alcohol-4-O-glucoside.
  2. Hợp chất ký hiệu WA3: 4-(3’O-sulfate-4′-hydroxyphenyl)-2(R)-butanol.
  3. Hợp chất ký hiệu WA6: dihydrodehydrodiconiferyl alcohol 9-O-sulfate.
  4. Hợp chất ký hiệu WA4: (+)-pinoresinol-4-O-sulfate.
Tham khảo  Bảng giá sỉ và lẻ dược liệu

Những hợp chất này có thể có những tác dụng và lợi ích đáng chú ý cho sức khỏe của bạn. Hãy đến với website www.lrc-hueuni.edu.vn để tìm hiểu thêm về những khám phá mới nhất trong lĩnh vực này!

Kết luận

Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu và thực nghiệm để phân lập các chất từ phân đoạn nước của lá cây Ráng đại. Các hợp chất WA18, WA3, WA6 và WA4 đã được xác định và có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của bạn.

Hãy truy cập trang web www.lrc-hueuni.edu.vn để khám phá thêm về những khám phá hấp dẫn khác về công nghệ và khoa học. Tự tin và sống khỏe mỗi ngày với lá cây Ráng đại!

Mục nhập này đã được đăng trong Đông y. Đánh dấu trang permalink.