Phương trình CH3OH + O2 → HCHO + H2O

Tailieumoi.vn xin giới thiệu phương trình CH3OH + O2 → HCHO + H2O gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

Phương trình CH3OH + O2 → HCHO + H2O

1. Phương trình phản ứng hóa học

CH3OH + O2 → HCHO + H2O

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng.

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm H2O (nước), HCHO (Andehit formic(formaldehit)), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia CH3OH (metanol), O2 (oxi), biến mất.

3. Điều kiện phản ứng

Nhiệt độ: 600oC

Xúc tác: Ag

4. Bản chất của các chất tham gia phản ứng

4.1. Bản chất của CH3OH (Ancol metylic)

– Trong phản ứng trên CH3OH là chất khử.

– CH3OH oxi hoá không hoàn toàn tạo thành HCHO.

4.2. Bản chất của O2 (Oxi)

Trong phản ứng trên O2 là chất oxi hoá.

5. Tính chất hóa học

5.1. Tính chất hóa học của CH3OH

a. Phản ứng thế nguyên tử hiđro của nhóm OH ancol (phản ứng đặc trưng của Ancol)

– Tính chất chung của ancol:

2ROH + Na → 2RONa + H2↑

– Tính chất đặc trưng của glixerol:

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2Cu + H2O

(ĐK: muốn tác dụng với Cu(OH)2 phải có 2 nhóm -OH trở lên liền kề nhau)

→ Phản ứng này dùng để phân biệt ancol đơn chức với ancol đa chức có 2 nhóm OH cạnh nhau trong phân tử.

b. Phản ứng thế nhóm OH

– Phản ứng với axit vô cơ:

– Phản ứng tạo dien: dùng sản xuất cao su buna.

(ĐK: phải có xúc tác là Al2O3 + MgO hoặc ZnO/500ºC)

c. Phản ứng tách nước (phản ứng đề hidrat hoá)

Chú ý:

(ĐK n ≥ 2, theo quy tắc Zai-xép)

(ancol bậc càng cao thì càng dễ khử nước tạo anken)

(phải là rượu no, đơn chức)

Tham khảo  Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 52 năm 2023 (20 mẫu) Viết thư nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh

(ancol bậc càng thấp thì càng dễ khử nước tạo ete)

d. Phản ứng oxi hoá

– Phản ứng oxi hoá hoàn toàn:

– Phản ứng oxi hoá không hoàn toàn:

Hóa học lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 11 có đáp án

5.2. Tính chất hóa học của O2

Khi tham gia phản ứng, nguyên tử O dễ dàng nhận thêm 2e. Nguyên tử oxi có độ âm điện lớn (3,44), chỉ kém flo (3,98).

Do vậy, oxi là nguyên tố phi kim hoạt động hoá học, có tính oxi hoá mạnh. Trong các hợp chất (trừ hợp chất với flo), nguyên tố oxi có số oxi hoá là -2.

Oxi tác dụng với hầu hết các kim loại (trừ Au, Pt, …) và các phi kim (trừ halogen). Oxi tác dụng với nhiều hợp chất vô cơ và hữu cơ.

a. Tác dụng với kim loại

Tác dụng với hầu hết kim loại (trừ au và Pt), cần có to tạo oxit:

Hóa học lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 10 có đáp án

b. Tác dụng với phi kim

Tác dụng với hầu hết phi kim (trừ halogen), cần có to tạo oxit:

ĐB: Tác dụng với H2 nổ mạnh theo tỉ lệ 2:1 về số mol:

c. Tác dụng với hợp chất

– Tác dụng với các chất có tính khử:

Hóa học lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 10 có đáp án

– Tác dụng với các chất hữu cơ:

6. Cách thực hiện phản ứng

– Cho CH3OH (metanol) tác dụng O2 (oxi) và tạo ra chất H2O (nước), HCHO (Andehit formic(formaldehit))

7. Bạn có biết

– Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này.

8. Bài tập liên quan