Điều chế axit axetic từ butan – Phương trình hóa học

Chào các bạn! Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách điều chế axit axetic từ butan trong công nghiệp. Phương trình hóa học cho quá trình này là:

C4H10 + O2 → CH3COOH + H2O

1. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn

Trước khi đi vào phản ứng điều chế axit axetic từ butan, chúng ta cần biết về phản ứng oxi hóa không hoàn toàn của butan. Phản ứng cháy hoàn toàn butan tạo ra CO2 và H2O. Tuy nhiên, trong trường hợp này, phản ứng chỉ diễn ra một phần như sau:

C4H10 + 13/2O2 → 4CO2 + 5H2O

2. Điều kiện phản ứng oxi hóa không hoàn toàn butan

Để phản ứng oxi hóa không hoàn toàn butan xảy ra, cần có những điều kiện sau:

 • Nhiệt độ: nhiệt độ thích hợp.
 • Chất xúc tác: Mn2+

3. Các phương pháp điều chế axit axetic

Trong công nghiệp, có thể điều chế axit axetic từ butan như sau:

2C4H10 + 3O2 (xúc tác, to) → 4CH3COOH + 2H2O

Trong phòng thí nghiệm, có thể sử dụng các phản ứng sau:

2CH3COONa + H2SO4 → 2CH3COOH + Na2SO4

Ngoài ra, để sản xuất giấm ăn, người ta thường sử dụng phương pháp lên men dung dịch rượu etylic loãng như sau:

CH3CH2OH + O2 → CH3COOH + 2H2O

Câu hỏi bài tập liên quan

 1. Để phân biệt C2H5OH và CH3COOH, ta dùng hóa chất nào sau đây là đúng?
  A. kim loại Na.
  B. dung dịch NaOH.
  C. quỳ tím.
  D. cả A và C đều đúng.

 2. Trong những phản ứng sau ở điều kiện thích hợp, số phản ứng tạo ra axit axetic là?
  (1) Lên men giấm ancol etylic
  (2) Oxi hóa không hoàn toàn andehit axetic
  (3) Oxi hóa không hoàn toàn butan
  (4) Cho metanol tác dụng với cacbon oxit
  A. 1
  B. 2
  C. 3
  D. 4

 3. Cho sơ đồ phản ứng sau: C2H4→ X → CH3COOH → CH3COOC2H5. Chất X là
  A. CH4.
  B. C6H6.
  C. C2H2.
  D. C2H5OH.

 4. Để tách các chất ra khỏi nhau từ hỗn dung dịch chứa axit axetic và ancol etylic, có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây?
  A. Dùng CaCO3, chưng cất, sau đó tác dụng với H2SO4
  B. Dùng CaCCl2, chưng cất, sau đó tác dụng với H2SO4
  C. Dùng Na2O, sau đó cho tác dụng với H2SO4
  D. Dùng NaOH, sau đó cho tác dụng với H2SO4

 5. Phương pháp được xem là hiện đại để điều chế axit axetic là:
  A. Tổng hợp từ CH3OH và CO
  B. Phương pháp oxi hóa CH3CHO
  C. Phương pháp lên men giấm từ ancol etylic
  D. Điều chế từ muối axetat

 6. Dãy chất phản ứng với axit axetic là
  A. K, ZnO, Cu, Na2CO3, KOH
  B. Al, ZnO, Fe, Na2CO3, Ag
  C. Cu, SO2, Na2CO3, Fe, KOH
  D. Zn , ZnO, Na2CO3, Fe, KOH

 7. Có 3 chất hữu cơ có công thức phân tử là C2H4, C2H4O2, C2H6O được kí hiệu ngẫu nhiên là A, B, C biết:
  Chất A và C tác dụng được với natri.
  Chất B ít tan trong nước
  Chất C tác dụng được với Na2CO3 Công thức phân tử của A, B, C lần lượt là
  A. C2H4, C2H4O2, C2H6O.
  B. C2H4, C2H6O, C2H4O2.
  C. C2H6O, C2H4O2, C2H4
  D. C2H6O, C2H4, C2H4O2.

Tham khảo  Mg(OH)2 là gì? Tính chất đặc biệt và ứng dụng thú vị của Mg(OH)2

Đó là những điều cơ bản về phương pháp điều chế axit axetic từ butan. Các bạn có thể tham khảo thông tin này để viết và cân bằng đúng phương trình. Nếu có câu hỏi hoặc đóng góp, hãy để lại dưới phần bình luận. Đừng quên ghé thăm website www.lrc-hueuni.edu.vn để tìm hiểu thêm thông tin bổ ích. Chúc các bạn học tốt!