Phản ứng Axetilen và AgNO3 trong NH3: Đúng hay Sai?

Đây là một phản ứng hóa học thú vị giữa axetilen (C2H2) và AgNO3 trong môi trường NH3. Phản ứng này tạo ra chất kết tủa C2Ag2 và NH4NO3. VnDoc sẽ hướng dẫn các bạn học sinh cách viết và cân bằng phương trình này. Hãy tiếp tục đọc để biết thêm chi tiết về phản ứng này.

1. Phương trình phản ứng Axetilen vào AgNO3 trong NH3

Trước khi vào chi tiết phản ứng, hãy cùng tìm hiểu về các điều kiện để phản ứng này xảy ra. Thông thường, phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thường.

2. Điều kiện phản ứng xảy ra

Điều kiện để phản ứng này xảy ra là nhiệt độ thường.

3. Hiện tượng khi cho C2H2 tác dụng AgNO3 trong NH3

Khi sục axetilen vào dung dịch AgNO3 trong NH3, chúng ta sẽ thấy hiện tượng kết tủa màu vàng nhạt.

4. Tính chất hóa học của Axetilen

4.1. Phản ứng cộng

  • Phản ứng cộng halogen (phản ứng halogen hóa): Khi axetilen phản ứng với các halogen, chúng ta có thể tạo ra các sản phẩm như bromua etilen và cloua etilen.
  • Phản ứng cộng hiđro (phản ứng hiđro hóa): Khi axetilen phản ứng với hiđro, chúng ta có thể tạo ra các sản phẩm như etan và etilen. Điều kiện phản ứng xảy ra là nhiệt độ và xúc tác Niken. Lưu ý rằng, phản ứng này còn phụ thuộc vào chất xúc tác được sử dụng, sẽ tạo ra sản phẩm khác nhau.
  • Phản ứng cộng axit: Khi axetilen phản ứng với axit, chúng ta có thể tạo ra các sản phẩm như etilen cloua.
  • Phản ứng cộng nước (phản ứng hiđrat hóa): Khi axetilen phản ứng với nước, chúng ta có thể tạo ra sản phẩm là axetalđehit.
Tham khảo  'Anh Ấy Là Người Nguy Hiểm': Kịch tính, mới lạ, gây cấn lại lãng mạn có thừa

4.2. Phản ứng đime hóa và trime hóa

Axetilen cũng có khả năng đime hóa và trime hóa, tạo ra các hợp chất mới như vinylaxetilen và benzen.

4.3. Phản ứng oxi hóa

Khi đốt, axetilen sẽ cháy và tạo ra cacbon đioxit và nước. Điều này cũng tương tự với phản ứng của metan và etilen. Axetilen cháy trong không khí với ngọn lửa sáng và tạo ra nhiều nhiệt.

5. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1: Khi sục khí axetilen vào dung dịch AgNO3 trong NH3, ta thấy xuất hiện kết tủa màu gì?
A. Vàng nhạt.
B. Trắng xanh.
C. Đỏ nâu.
D. Lam.

Câu 2: Cho 1,12 lít axetilen (đktc) tác dụng với AgNO3 dư trong dung dịch NH3, sau phản ứng hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:
A. 13,3.
B. 12.
C. 24,0.
D. 21,6.

Câu 3: Để nhận biết 2 khí mất nhãn C2H2 và C2H4 đựng trong lọ riêng biệt ta sử dụng hóa chất nào sau đây?
A. Dung dịch AgNO3/NH3.
B. Dung dịch Brom.
C. Cu(OH)2.
D. Khí H2.

Câu 4: Tính chất vật lý của axetilen là gì?
A. Chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.
B. Chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.
C. Chất khí không màu, không mùi, tan tốt trong nước, nhẹ hơn không khí.
D. Chất khí không màu, mùi hắc, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.

Câu 5: Khí axetilen không có tính chất hóa học nào sau đây?
A. Phản ứng cộng với dung dịch brom.
B. Phản ứng cháy với oxi.
C. Phản ứng cộng với hiđro.
D. Phản ứng thế với clo ngoài ánh sáng.

Câu 6: Dãy các chất nào sau đây đều làm mất màu dung dịch brom?
A. CH4; C6H6.
B. C2H4; C2H6.
C. CH4; C2H4.
D. C2H4; C2H2.

Câu 7: Phương pháp hiện đại để điều chế axetilen hiện nay là gì?
A. Nhiệt phân etilen ở nhiệt độ cao.
B. Nhiệt phân benzen ở nhiệt độ cao.
C. Nhiệt phân canxi cacbua ở nhiệt độ cao.
D. Nhiệt phân metan ở nhiệt độ cao.

Tham khảo  C2H5OH biến thành #CH3CHO - Phản ứng C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

Câu 8: Khi đốt khí axetilen, tỉ lệ số mol CO2 và H2O được tạo thành là bao nhiêu?
A. 1 : 1.
B. 1 : 2.
C. 1 : 3.
D. 2 : 1.

Hy vọng các thông tin trên sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về phản ứng axetilen và AgNO3 trong NH3.