Trang chủ > Sitemap English
 
Giới thiệu
Thông tin khái quát về Trung tâm Học liệu
Vị trí, thời gian mở cửa
Chính sách thư viện
Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu
Quy ước khách hàng
Nội quy
Chính sách dịch vụ thông tin
Chính sách phát triển bộ sưu tập
Chính sách về CNTT
Chính sách nhận tặng phẩm
Giao tiếp thông tin
Báo cáo hàng năm
Thông tin Thư viện trực tuyến
Cơ cấu tổ chức
Sơ đồ
Ư kiến bạn đọc
Dịch vụ thông tin
Dịch vụ lưu hành
Mượn tài liệu
Xem thông tin cá nhân
Gia hạn
Trả tài liệu
Đăng ký mượn trước
Triệu hồi
Quá hạn
Mất hư hỏng tài liệu
Phí phạt
Phí làm thẻ
Dịch vụ dành riêng
Giới thiệu Tài liệu dành riêng
Hướng dẫn tìm tài liệu dành riêng
Tài liệu dành riêng được bổ sung như thế nào?
Phương tiện về tin học
Phương tiện nghe nh́n
Phương tiện dành cho học tập và nghiên cứu
Phòng thảo luận nhóm
Phòng học tập cho học viên sau Đại học
Phòng đào tạo vi tính
Khu vực học tập, nghiên cứu
Dịch vụ Photocopy và in ấn
Phương tiện Photocopy và in ấn
In ấn từ máy tính
Bản quyền
Yêu cầu và hỗ trợ thông tin
Giải đáp trực tiếp
Qua hộp thư điện tử
Qua điện thoại
Các câu hỏi thường gặp
Thư mục và tài liệu điện tử
Thư mục của Trung tâm Học liệu Huế
Thư mục của Trung tâm
Các thư mục khác
Tài liệu điện tử
Giới thiệu
Cơ sở dữ liệu
Báo và tạp chí điện tử
Sách điện tử
Cơ sở dữ liệu dùng thử

Truy cập từ xa

Trợ giúp?
Những hiểu biết về thư mục
Những câu hỏi thường gặp khi tra cứu thông tin tài liệu
Những khó khăn khi truy cập tài liệu điện tử
Nguồn tài liệu
Tài liệu tham khảo
Tài liệu chuyên khảo
Tài liệu nghe nhìn
Tài liệu dành riêng
Tài liệu điện tử
Ấn phẩm định kỳ
Ấn phẩm của các tổ chức Quốc tế
Hướng dẫn và hỗ trợ
Hướng dẫn t́m tài liệu tại Trung tâm Học liệu
Tài liệu in ấn
Số hiệu
Tiêu đề đề mục
Hướng dẫn t́m tài liệu qua Thư mục trực tuyến
Tài liệu điện tử
Hướng dẫn t́m tin qua Cơ sở dữ liệu
Hướng dẫn sử dụng Cơ sở dữ liệu ProQuest Central
Tài liệu Ngân hàng Thế giới
Hỗ trợ t́m tin trên mạng
Cách t́m và đánh giá tài nguyên trên mạng
Công cụ t́m tin
Danh mục chủ đề
Công cụ t́m tin nâng cao
T́m kiếm h́nh ảnh
Đánh giá tài nguyên trên mạng
Tài liệu tham khảo trực tuyến
Hướng dẫn t́m thông tin theo đề mục
Khoa học và Sư phạm
Kinh tế
Nghệ thuật
Ngoại ngữ
Anh văn
Pháp văn
Nông lâm
Y khoa
Hỗ trợ thêm
T́m hiểu về mật khẩu
Hướng dẫn đổi mật khẩu
Hướng dẫn in tài liệu
Bảng chú giải thuật ngữ
Thông tin mới
Tài liệu mới
Tài liệu điện tử mới
Yêu cầu đặt mua tài liệu
Dịch vụ mới
Trưng bày, triển lãm
Các dịch vụ
Phòng hội nghi, hội thảo
Cửa hàng phục vụ ăn uống
Phòng trưng bày
Liên hệ với chúng tôi
Các loại hình dịch vụ
Hỗ trợ thông tin trực tuyến
Nhân viên liên lạc
Địa chỉ liên hệ
Phổ cập thông tin
Phổ cập thông tin là ǵ?
Nhiệm vụ
Mục tiêu
Chương tŕnh hướng dẫn hỗ trợ
Thông tin về khóa học và thời khóa biểu
Khóa học hướng dẫn sử dụng TTHL
Hướng dẫn và hỗ trợ nâng cao
Phương pháp t́m kiếm thông tin trên mạng và đánh giá
Hướng dẫn bước đầu thực hiện đề tài nghiên cứu
Hướng dẫn cách lập danh mục tài liệu tham khảo
Một số tiêu chuẩn của các Trường thuộc Đại học Huế
Một số tiêu chuẩn Quốc tế
Liên hệ
Tài liệu tham khảo và đọc thêm
Hợp tác Quốc tế
Giới thiệu chung
Hợp tác Quốc tế
Các khóa tiếng Việt
Đến Việt Nam
Liên hệ với chúng tôi
Tin tức


Về đầu trang

T́m kiếm
  
 

Giới thiệu

Dịch vụ
Thư mục & và tài liệu điện tử
Nguồn tài liệu
Hướng dẫn
Thông tin mới
Các dịch vụ
Liên hệ với chúng tôi
Phổ cập thông tin
Tin tức
 
--
   
Copyright © 1998-2003 HueLRC. All Rights Reserved.
Developed by Kimdo Co., Ltd.