Trang chủ > Liên hệ với chúng tôi > Hỗ trợ thông tin trực tuyến English


 Hỗ trợ thông tin trực tuyến

   Dịch vụ Hỗ trợ thông tin trực tuyến chỉ phục vụ cho độc giả có làm thẻ tại Trung tâm học liệu. Câu hỏi của độc giả sẽ được giải đáp trong ṿng 2-3 ngày (không kể ngày cuối tuần hay ngày lễ).

 Vui ḷng điền đầy đủ vào các trường dưới đây:

Họ và tên
Mă độc giả
Địa chỉ Email
Loại độc giả (ví dụ: sinh viên, giảng viên, cán bộ...)

Chủ đề câu hỏi (ví dụ: Toán, Lịch sử, Văn học...)

Nội dung câu hỏi (xin tŕnh bày chi tiết, rơ ràng)
             
 

Phạm vi câu hỏi:

-         Các câu hỏi liên quan đến tài nguyên và dịch vụ của TTHL

-         Tìm kiếm tài liệu qua thư mục trực tuyến và tài liệu điện tử hoặc thông tin trên internet

-         Mang tính chất chỉ đường đến các nguồn thông tin, hoặc cung cấp trực tiếp nếu có thể.

Rất mong những góp ý của bạn đọc về trang web này qua địa chỉ email:
mai.tnp@lrc-hueuni.edu.vn.


Về đầu trang
T́m kiếm
  
 
 
Liên hệ với chúng tôi

Các loại h́nh dịch vụ

Hỗ trợ thông tin trực tuyến

Nhân viên liên lạc

Địa chỉ liên hệ
   
--
   
Copyright © 1998-2003 HueLRC. All Rights Reserved.
Developed by Kimdo Co., Ltd.