Bản tin Số 2

Lời nói đầu

Bản tin Trung tâm Học liệu (TTHL) được phát hành mỗi Quý một số nhằm chia sẻ và cập nhật thông tin giữa 4 TTHL Đại học Thái Nguyên, Huế, Đà Nẵng và Cần Thơ. Đây đồng thời là diễn đàn cho các đồng nghiệp trao đổi tri thức, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để cùng xây dựng và phát triển, góp phần hỗ trợ các trường Đại học nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Bản tin Số 2 với chủ đề Mạng lưới TTHL với công tác nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tại các trường Đại học không chỉ tập trung vào các hoạt động diễn ra ở các TTHL như đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, hội nghị hội thảo...mà còn nhìn lại vai trò của các TTHL đối với các trường Đại học cũng như các giải pháp, dịch vụ đã triển khai ở các TTHL nhằm cung cấp nguồn cơ sở vật chất, trang thiết bị, thông tin tài liệu phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học ở các trường Đại học.

Trong số này, mục Thuật ngữ Thư viện và Công nghệ Thông tin nhằm giúp đội ngũ cán bộ thư viện cập nhật, bổ sung thêm kiến thức chuyên môn góp phần nâng cao hiệu quả công việc.

Ngoài phiên bản web, bạn đọc còn có thể tải về toàn bộ nội dung Bản tin Số 2/2009 ở dạng .pdf.

Trong quá trình thực hiện bản tin này không tránh khỏi những sai sót, rất mong sự góp ý tận tình của bạn đọc để bản tin ngày một hoàn thiện hơn.

BAN BIÊN TẬP

 

Website templatesBusiness directory UKYellow pages USWebsite design companyWeb design directoryWeb design directory AustraliaWeb design directory CanadaFree sports web templates