Ông già và biển cả: Đấu tranh không mệt mỏi của kẻ lao động

Image

Tóm tắt Ông già và biển cả – Mẫu 1

“Ông già và biển cả” là tác phẩm nổi tiếng của Hê-Minh-Uê với nguyên lí tảng băng trôi bảy phần chìm một phần nổi. Ông già Xan-ti-a-gô, nhân vật trung tâm của câu chuyện, đã trải qua 84 ngày lênh đênh trên biển mà không câu được con cá nào. Tuy nhiên, vào ngày thứ 85, ông già gặp may khi câu được một con cá kiếm khổng lồ. Cuộc đấu tranh và chiến thắng của ông già với con cá kiếm đã thể hiện sức mạnh, quyết tâm và tài năng chiến đấu không mệt mỏi của người lao động. Cuối cùng, ông già đã chiến thắng và mang thành quả trở về.

Tóm tắt Ông già và biển cả – Mẫu 2

Truyện kể về Xan-ti-a-gô, một ông lão chài sống cô độc trên bờ biển. Ông đã trải qua 84 ngày đêm ra khơi mà không bắt được con cá nào. Tuy nhiên, vào ngày thứ 85, ông quyết định ra khơi một mình và cuối cùng đã câu được một con cá kiếm khổng lồ. Cuộc chiến đấu của ông lão với con cá kiếm đã thể hiện sức mạnh, kiên nhẫn và quyết tâm không mệt mỏi của người lao động. Mặc dù cuối cùng con cá bị giết chết, ông lão đã đánh bại cả thử thách của đàn cá mập và mang thành quả trở về.

Tóm tắt Ông già và biển cả – Mẫu 3

Ông già Xan-ti-a-gô đã trải qua 84 ngày lênh đênh trên biển mà không bắt được con cá nào. Vào ngày thứ 85, ông quyết định ra khơi một mình và câu được một con cá kiếm khổng lồ. Cả hai đã có cuộc đấu tranh gay cấn và quyết liệt trên biển. Dù đã kiệt sức, ông già không chịu buông tha và cuối cùng đã giết chết con cá. Cuộc chiến đấu của ông già với con cá kiếm đã thể hiện sức mạnh, kiên nhẫn và quyết tâm không mệt mỏi của người lao động.

Tham khảo  Mẫu Tường Rào Đẹp và Hiện Đại cho Căn Nhà của Bạn

Mục nhập này đã được đăng trong Blog. Đánh dấu trang permalink.