Trang chủ > Thông tin mới > Yêu cầu đặt mua tài liệu English

 
  

Trung tâm rất hoan nghênh cán bộ và sinh viên hổ trợ trong công tác bổ sung tài nguyên thông tin.

MẪU YÊU CẦU ĐẶT MUA TÀI LIỆU THÔNG TIN

Họ và tên *

Địa chỉ liên hệ*
Email*
TÀI LIỆU IN ẤN  
Tác giả
Nhan đề *
Chủ đề đề mục *
Phân khoa (Tài liệu thuộc lĩnh vực)*
Ấn bản (xuất bản thứ mấy)
Nơi xuất bản
Loại b́a B́a cứng B́a mềm
Nhà xuất bản
Số ISBN
Số ISSN
Năm xuất bản
Cuốn/Phần/Mô tả vật lư
Tùng thư
CÁC THÔNG TIN KHÁC  
Giá (nếu biết)
Nhà cung cấp
Loại tài liệu nào
Tài liệu nghe nh́n H́nh thức
  CD ROM DVD VHS Các loại khác
Tài liệu điển tử (Mô tả cụ thể: Tên tài liệu, nhà sản xuất, phiên bản...)
 

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ bằng thư điện tử theo địa chỉ :

Phòng Dịch vụ Thông Tin
Trung Tâm Học Liệu Đại Học Huế

Mail: hoclieuhue@gmail.com
Điện thoại :
+84 54 3826570 Ext: 310

 

Về đầu trang

T́m kiếm
  
Thông tin mới

Tài liệu mới

Tài liệu điện tử mới

Yêu cầu đặt mua tài liệu

Dịch vụ mới

Trưng bày, triển lãm
 
--
   
Copyright © 1998-2003 HueLRC. All Rights Reserved.
Developed by Kimdo Co., Ltd.