Hợp tác quốc tế

Với hành trình 15 năm hoạt động, chúng tôi đã có kinh nghiệm hợp tác với nhiều đối tác quốc tế, trong đó nổi bật là lĩnh vực E-learning thuộc dự ánViệt Nam – Hà Lan, Học viện Mạng CISCO, Tổ chức khảo thí PearsonVue, Tổ chức Pathfinder, Đại học RMIT - Úc, Đại học Simmos - Hoa Kỳ, Đại học Victoria of Wellington-Newland, Tổ chức Leaf-VN, Trung tâm Hoa Kỳ - Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Tp. Hồ Chí Minh,...

Trung tâm Học liệu không ngừng tìm kiếm đối tác mới và thắt chặt các mối quan hệ đối tác chiến lược. Chúng tôi đã có các mối quan hệ hợp tác hoặc tài trợ mới như Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ với thời gian 04 năm liên tiếp, Đại học California-Riverside, Hội đồng Anh Việt Nam với bề dày trên 07 năm và các đối tác khác trong lĩnh vực nghiệp vụ thông tin – thư viện.