DỊCH VỤ PHOTOCOPY VÀ IN ẤN

1. Photocopy 

 • Bạn đọc tự photo tài liệu
 • Vị trí: Máy photocopy được đặt ở Tầng 1 của Trung tâm.
 • Hình thức thanh toán: trả bằng tiền mặt.
 • Phí photocopy
2. In ấn
 • Bạn đọc chọn tài liệu từ máy trạm đang làm việc, thông tin in sẽ truyền về máy tính tại quầy thông tin, bạn đọc đến nhận tài liệu in tại quầy thông tin.
 • Vị trí: Máy in được đặt ở Quầy thông tin của Trung tâm
 • Hình thức thanh toán: trả bằng tiền mặt
 • Phí in ấn
3. Dùng dịch vụ Photocopy và in ấn đúng luật bản quyền
Không vi phạm luật bản quyền. Phải tôn trọng hai nguyên tắc sau đây để luật bản quyền được thực hiện nghiêm túc:
 • Đối với ấn phẩm có độ dày từ 10 trang trở lên, bạn đọc có thể:
 • Copy 10% số trang.
 • 1 chương nếu ấn phẩm gồm 2 chương trở lên.
 • Đối với các bài báo đăng trên tạp chí hay tập san, chỉ được copy 1 bài cho mỗi loại.