Dịch vụ thông tin

1. Dịch vụ thông tin nhằm hỗ trợ bạn đọc sử dụng Trung tâm Học liệu một cách hiệu quả nhất, bao gồm:    
 • Cung cấp thông tin về các dịch vụ và các phương tiện của TTHL.
 • Hướng dẫn truy cập thư mục trực tuyến của TTHL
 • Hỗ trợ tìm kiếm thông tin và truy cập các nguồn thông tin thích hợp.
 • Hướng dẫn truy cập và sử dụng các nguồn tài liệu điện tử trong TTHL.
2. Hình thức hỗ trợ
 • Giải đáp trực tiếp tại các Quầy Dịch vụ Thông tin
 • Trả lời câu hỏi qua email hoclieuhue@gmail.com và trang Facebook của Trung tâm
 • Trả lời qua điện thoại: 0234.3829983 (nội bộ 310)
3. Dịch vụ tìm tin theo yêu cầu
 • Dịch vụ tìm tin theo yêu cầu bao gồm tìm tóm tắt, toàn văn tài liệu hoặc tìm theo chủ đề bạn đọc cung cấp. 
 • Mục tiêu của dịch vụ nhằm giúp bạn đọc tiết kiệm thời gian tìm kiếm, tránh trùng lặp tài liệu để hoàn thành tốt hơn các đề tài nghiên cứu, báo cáo khoa học, luận văn, luận án… 
 • Đăng ký dịch vụ: 
  • Trực tiếp: Quầy Thông tin TẦNG 1, TTHL. 
  • Điện thoại: 0234. 3829983+số nội bộ: 311. 
  • Email: hoclieuhue@gmail.com. 
 • Phí dịch vụ: Bạn đọc liên hệ trực tiếp với Quầy Thông tin Tầng 1, TTHL để xem bảng giá chi tiết.