Quá hạn - Triệu hồi - Gia hạn

QUÁ HẠN
 • Nhân viên TTHL sẽ đóng hạn trả tài liệu sách vào phiếu “Ngày trả” dán ở trang cuối cùng.
 • Sau thời hạn trên nếu bạn đọc không mang tài liệu đến trả tài liệu sẽ bị quá hạn.
 • Hệ thống sẽ tự động khóa tài khoản của bạn đọc cho đến khi bạn đọc trả sách vầ hoàn tất các phí phạt.
 • Phí phạt quá hạn: 10.000đ/tài liệu/đối với tất cả các đối tượng.
 • Sau 14 ngày tài liệu không được trả, tài liệu sẽ được xem như bị mất. 
 • Phí phạt hành chính khi làm mất tài liệu vui lòng xem chi tiết tại mục Xử phạt hành chính
TRIỆU HỒI
 • Triệu hồi là thông báo từ nhân viên yêu cầu bạn đọc trả tài liệu đang mượn trước hạn trả.
 • Tài liệu được triệu hồi khi cần thay đổi tình trạng, ví trí của tài liệu hoặc vì mục đích nghiệp vụ khác.
 • Khi được triệu hồi, thông tin về tài liệu và hạn trả sẽ xuất hiện trong Thông tin cá nhân, bạn đọc có nhiệm vụ trả tài liệu theo ngày được quy định.
 • Không gia hạn được tài liệu đang triệu hồi.
GIA HẠN
 • Tài liệu chỉ có thể được gia hạn 1 lần.
 • Thời gian gia hạn bằng thời gian mượn lần đầu tiên tính từ ngày thực hiện thao tác gia hạn trên hệ thống
 • Điều kiện gia hạn: Tài liệu chưa bị quá hạn và không  ở trong tình trạng đang được đăng ký mượn trước hoặc bị triệu hồi.