Liên hệ

Đơn vị:            TRUNG TÂM HỌC LIỆU – ĐẠI HỌC HUẾ
Số điện thoại: (0234) 3.826570
Số fax:            (0234) 3.830015
Website:          www.lrc.hueuni.edu.vn
Email:              trungtamhoclieu@hueuni.edu.vn
Địa chỉ:            20 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam