CÁCH SỬ DỤNG THƯ MỤC TRỰC TUYẾN

Gồm các cách cơ bản:

 • Tìm nhanh
 • Tìm nâng cao
 • Tìm theo loại hình tài liệu

1. Tìm nhanh: có thể tìm kiếm tài liệu theo Nhan đề, Tác giả, Chủ đề

Ví dụ: tìm tài liệu có nhan đề Những năm tháng và sự kiện lịch sử

Thao tác như sau:

 • Nhập nhan đề vào ô Tìm kiếm
 • Dùng dấu nháy kép ở hai đầu cụm từ (dấu nháy kép cho kết quả chính xác hơn)
 • Chọn Nhan đề ở ô kế tiếp (bấm vào dropdown menu để chọn)
 • Bấm chọn biểu tượng kính lúp

Ở trang kết quả, chúng ta có thể tìm thấy những thông tin chính của tài liệu cần tìm như số phân loại tài liệu, vị trí lưu trữ, tình trạng lưu thông của tài liệu

Chú ý: thao tác tương tự đối với Tác giả và Chủ đề. Riêng đối với Tác giả, chúng ta dùng dấu phẩy phân cách họ và tên.

Ví dụ:  nguyễn, văn lùng

            london, jack (tên nước ngoài: tên trước họ sau)        

2. Tìm nâng cao: cho phép kết hợp hai hai nhiều trường tìm kiếm khác nhau

Thao tác như sau:

 • Nhập các từ khóa, cụm từ vào các trường tìm kiếm (có thể nhan đề, tên tác giả, nhà xuất bản…)
 • Sử dụng các từ nối và, hoặc, trừ để kết hợp các từ, cụm từ. Việc sử dụng từ nối có thể làm mở rộng hoặc thu hẹp kết quả tìm kiếm.
 • Thực hiện các bước còn lại như ở tìm nhanh

3. Tìm theo loại hình tài liệu:

 • Thực hiện trong Tìm nâng cao
 • Trong ô Loại tài liệu, bấm vào dropdown menu để giới hạn loại hình tài liệu, ví dụ tìm tài liệu chuyên khảo, tài liệu đặc biệt của WHO…
 • Thực hiện các bước còn lại như ở phần tìm nâng cao