Giới thiệu điểm thi IELTS quốc tế tại Trung tâm Học liệu - Đại học Huế

Trung tâm Học liệu Đại học Huế là một trung tâm hỗ trợ đào tào của Đại học Huế, ngoài nhiệm vụ cung cấp nguồn tài nguyên thông tin và các loại hình dịch vụ thông tin phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Đại học Huế, việc phối hợp tổ chức các kỳ thi quốc tế cũng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Trong xu thế hội nhập về giáo dục và đào tạo của cả nước, đào tạo ngoại ngữ và các kỳ thi cấp chứng chỉ quốc tế về tiếng Anh đặc biệt là chứng chỉ IELTS là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu đối với sinh viên, cán bộ, giảng viên của Đại học Huế cũng như nhu cầu thí sinh trên khắp cả nước.

Sau 7 năm hợp tác với Hội đồng Anh, Trung tâm Học liệu Đại học Huế đã trở thành điểm thi IELTS quốc tế chuẩn mực được nhiều người biết đến. Trong các năm đầu, Trung tâm tổ chức  từ 9 đến 12 kỳ thi IELTS mỗi năm. Trong năm 2018, Trung tâm đã tổ chức 18 kỳ thi trong năm. Với hệ thống phòng ốc, cơ sở vật chất hiện đại, Trung tâm đã được các thí sinh nội tỉnh, ngoại tỉnh hoặc nước ngoài lựa chọn.

Điểm thi IELTS quốc tế tại Trung tâm Học liệu đã giúp thu hẹp khoảng cách địa lý cho thí sinh, tiết kiệm được nhiều thời gian, giảm chi phí ăn ở và đi lại, và tạo tâm lý ổn định, thoải mái cho thí sinh và có thêm lựa chọn cho thí sinh trong nước ngoài hai cụm thi chính là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Trung tâm Học liệu liên tiếp được công nhận là đối tác vàng của Hội đồng Anh trong năm học 2015-2016 và 2016-2017 và đối tác Kim cương trong năm 2017-2018. Với danh hiệu này, Trung tâm hỗ trợ tối đa cho thí sinh thông qua các hoạt động hoàn toàn miễn phí như các hội thảo giới thiệu hoặc chuyên sâu về IELTS, thi thử 3 kỹ năng hoặc 4 kỹ năng, hội thảo cho giảng viên dạy IELTS, tư vấn viên và các tặng phẩm ý nghĩa khác.

Trung tâm Học liệu mong muốn tiếp tục giữ vững chuẩn mực của điểm thi, tăng cường hỗ trợ cho thí sinh, mang về thêm các chuẩn quốc tế khác vì lợi ích của người học trên vùng đất giàu truyền thống hiếu học này.

Mọi thông tin, vui lòng liên hệ:
* Đăng ký
Nguyễn Thị Hồng
Mobile: 0914173274
Email: nguyenhonglisu@gmail.com

Nguyễn Diệu Huyền
Mobile: 0914208368
Email: ndhuyen@hueuni.edu.vn

* Tư vấn
Huỳnh Thị Xuân Phương
Mobile: 0905034705
Email: phuong.htx@Lrc-hueuni.edu.vn
          htxphuong@hueuni.edu.vn