Trang chủ > Hướng dẫn & hỗ trợ > Hướng dẫn t́m thông tin theo đề mục > Nông lâm English
 

Nông lâm

           Sách, ấn phẩm định kỳ và tài liệu nghe nh́n
          
Tài liệu tham khảo tại TTHL
          
Tài liệu đặc biệt
          
Tài liệu tham khảo trên mạng
          
Tài nguyên trên mạng
          
Các tổ chức
          
Cơ sở dữ liệu và Tạp chí điện tử


Sách, ấn phẩm định kỳ và tài liệu nghe nh́n 

Để t́m tài liệu tại Trung tâm có thể tra cứu thư mục trực tuyến bằng cách tìm theo từ  khóa hay chủ đề hoặc liên hệ Quầy thông tin để được hỗ trợ. Dưới đây là các số hiệu chính về Nông Lâm: 

Chủ đề

Số DDC

        Cơ khí công nghệ

631

        Khoa học vật nuôi

636

        Lâm nghiệp

634.9

        Nông học

630

  Tài liệu tham khảo tại TTHL

Các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn tiêu dùng của các sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi                                              TK 344.042 CAC

Các văn bản pháp luật về lâm nghiệp                        TK 634.9 CAC

Cẩm nang tra cứu tên cây nông nghiệp thường gặp ở Việt Nam        
                                                                                    TK 633 ĐÔ

Grzimek's animal life encyclopedia (17 volumes)    TK 590.3 GRZ

Pháp lệnh giống vật nuôi                                            TK 343.076 PHA

Pháp lệnh thú y                                                           TK 345.043 PHA

 Tài liệu đặc biệt         
    
                                     Ngân hàng thế giới (WB)

                                     Tổ chức nông lương  (FAO)

 Tài liệu tham khảo trên mạng


Bách khoa toàn thư smithsonian
                                            

Bách khoa toàn thư về nông học                   
                                            

Bách khoa toàn thư                                             

Cung cấp hơn 57.000 bài báo được cập nhật thường xuyên về tất cả các chủ đề và về các chuyên ngành.

Bảng chú giải các thuật từ lâm nghiệp                                 

Địa chỉ này là của bộ lâm nghiệp Canada.

Bảng chú giải thuật ngữ nông – lâm Bugwood
                                                          

Cung cấp cho người sử dụng nhiều thuật từ, thuật ngữ về chuyên ngành nông lâm và các lĩnh vực liên quan.

Bảng chú giải thuật ngữ                                 

Bao gồm nhiều bảng thuật ngữ cho nhiều chuyên ngành khác nhau, trong đó có chuyên ngành cơ khí công nghệ, công nghệ và nông học…

Thuật ngữ di truyền                                    

 Từ điển của bạn

Cung cấp hơn  2500 từ điển với hơn 300 ngôn ngữ cho nhiều chủ đề chuyên ngành như là nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp.                                                
                                       

 Từ điển miễn phí                                                            
                                                  
 

Bao gồm nhiều từ điển cho các chuyên ngành khác nhau, trong đó có chuyên ngành nông nghiệp và trồng rừng…

 Từ điển sinh học trực tuyến                                                   

 Từ điển thế giới về các loài cây                          

Cung cấp cho người sử dụng nhiều thuật từ chuyên môn về các loài cây trên khắp thế giới và các từ chuyên môn về ngành lâm nghiệp, bao gồm các bảng từ viết tắt.

 Từ điển Y – Sinh                 

Góc tài liệu này cung cấp rất nhiều tài liệu liên quan đến chuyên ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn, thực phẩm ( tầng 1 TTHL)
 

 Tài nguyên trên mạng
 

 Agriculture Information Gateway for Australian Researchers
                                                                    

Trang web này cung cấp một cổng thông tin về chuyên ngành nông nghiệp cho các nhà nghiên cứu.
 

 AGRIFOR                                                      

Cổng thông tin về lĩnh vực nông-lâm nghiệp và thực phẩm
 

 Bonsai Web                                                  

Cung cấp những bản tin, bài báo và nhiều liên kết tới các trang cây cảnh, các nguồn tài liệu và các tổ chức về nghệ thuật cây cảnh.
 

 Csiro Publishing                                           
                                             

Cung cấp những bài báo quốc tế về lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng
 

 Forestry Library                                           
                                                                      

Giới thiệu những công cụ t́m kiếm và các cơ sở dữ liệu về lâm nghiệp. Trang web này là của thư viện đại học Minnesota.
 

 NetVet Veterinary Resources and the Electronic Zoo                  
                                                                        

Cung cấp những nguồn tài liệu về ngành thú y
 

 Nông nghiệp – Nông thôn Việt Nam                

Trang web này giới thiệu cho người s dụng những thống kê  sản lượng nông sản và các văn bản pháp luật liên quan đến nông nghiệp.
 

 Online directory on agriculture                         

Gồm những bảng liệt kê các tổ chức và các công ty về chuyên ngành làm vườn, nuôi trồng thủy sản và khoa học vật nuôi; và các bảng liệt kê các diễn đàn và các bản tin về ngành nông nghiệp, khoa học vật nuôi và nuôi trồng thủy sản. Địa chỉ này là một thư mục chính cho chuyên ngành nông nghiệp và các ngành công nghiệp liên quan.
 

 Purdue Agricultures Magazine                                             

Đây là địa chỉ web về tạp chí nông nghiệp của trường Đại học Purdue

 Sinh học Việt Nam                                             

Cung cấp thông tin vê ngành sinh học

 The Internet's Garden Community                  

Địa chỉ này là một danh mục t́m kiếm về làm vườn, cũng như nhiều liên kết tới các lănh vực khác. 
 

 Các tổ chức

 Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

 Bộ Thủy Sản                                                                      
 

 Tổ chức nông lương tại Việt Nam    
                                               
                       

Trang web này cung cấp cho người sử dụng những thông tin về các chương tŕnh quốc gia thuộc lĩnh vực nông nghiệp, dinh dưỡng, lâm nghiệp, chăn nuôi, và các nguồn tài liệu như báo cáo, hướng dẫn, cơ sở dữ liệu và thư viện của tổ chức.
 

 Viện khoa học vật nuôi quốc gia                                                                       


Cơ sở dữ liệu và Tạp chí điện tử

Trung tâm học liệu cung cấp một số cơ sở dữ liệu và tạp chí điện tử tiếng Anh đa ngành cho giảng viên và sinh viên khối tự nhiên và xă hội.

Cơ sở dữ liệu

 AGORA là cơ sở dữ liệu gồm những nghiên cứu trên thế giới về lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm và khoa học môi trường... Nó cung cấp hơn 747 tạp chí về các lĩnh vực khoa học , Nông – Lâm nghiệp và các ngành khoa học xã hội có liên quan.

Username : ag-vnm014
Password : 6A75AehJ

 Blackwell Publisher cung cấp báo điện tử từ 814 tạp chí đầu ngành về các lĩnh vực Nông – Lâm nghiệp, khoa học, kinh tế, nghệ thuật và Y học.

 EBSCO tập hợp những cơ sở dữ liệu khác nhau đăng tải tài liệu đa ngành phục vụ cho đông đảo sinh viên khối tự nhiên và xă hội, ví dụ Academic Search Premier cung cấp các bài báo toàn văn từ 4.500 tạp chí thuộc các ngành ngôn ngữ, lịch sử, chính trị, văn học, tâm lư, xă hội học...

 Oxford University Press là cơ sở dữ liệu trực tuyến cho phép truy cập vào hơn 120 tạp chí hàng đầu thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, y khoa và nghệ thuật do Đại học Oxford phát hành.

Bạn đọc có thể truy cập trực tiếp hầu hết các cơ sở dữ liệu này tại TTHL (không cần Username và Password). Nếu truy cập từ xa, vui lòng liên hệ quầy thông tin tầng 2, riêng AGORA yêu cầu bạn đọc nhập Username và password kể cả khi truy cập tại TT hay từ xa.

Tạp chí điện tử

 American Society of Agricultural Engrineering: tạp chí về chuyên ngành Nông nghiệp.Truy cập trực tiếp tại Trung tâm học liệu

 International Forestry Review: tạp chí về chuyên ngành Lâm nghiệp. Truy cập trực tiếp tại Trung tâm học liệu. Nếu truy cập từ xa, xin vui lòng liên hệ quầy thông tin tầng 2.

 Journal of Rural Studies: tạp chí về chuyên ngành nông nghiệp và bảo tồn môi trường thiên nhiên.Truy cập tự do

Nếu cần hỗ trợ về thông tin, vui ḷng liên hệ liên lạc viên

                     Lê Thị Lệ Thúy: thuy.ltl@lrc-hueuni.edu.vn
                     Phan Thị Cẩm Chi:
chi.ptc@lrc-hueuni.edu.vn
                    


 

Về đầu trang

T́m kiếm
  
 
 
Hướng dẫn & hỗ trợ

Hướng dẫn tìm tài liệu tại Trung tâm Học liệu


Hỗ trợ t́m tin trên mạng

Hướng dẫn t́m thông tin theo đề mục

Hỗ trợ thêm

Bảng chú giải thuật ngữ
   
Copyright © 1998-2003 HueLRC. All Rights Reserved.
Developed by Kimdo Co., Ltd.