Trang chủ > Nguồn tài liệu English

 

Nguồn tài liệu

  Tài liệu của TTHL được biên mục theo tiêu chuẩn MARC 21 và phân loại theo số Dewey (Bảng phân loại thập phân Dewey. Xem thêm phần ́ hiệu), gồm các nhóm tài liệu sau:

 

T́m kiếm
  
 
 
Nguồn tài liệu

Tài liệu tham khảo

Tài liệu chuyên khảo

Tài liệu nghe nhìn

Tài liệu dành riêng

Tài liệu điện tử

Ấn phẩm định kỳ

Ấn phẩm của các tổ chức Quốc tế
--
   
Copyright © 1998-2003 HueLRC. All Rights Reserved.
Developed by Kimdo Co., Ltd.