Bản tin Số 06

Ban biên tập Bản tin Số 06/2011

Chịu trách nhiệm nội dung:

GS. TS Huỳnh Đình Chiến – Giám đốc Trung tâm Học liệu Đại học Huế

PGS.TS. Nguyễn Duy Hoan – Giám đốc Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên

ThS. Phan Thị Thu Nga – Giám đốc Trung tâm Thông tin Học liệu Đại học Đà Nẵng

ThS. Huỳnh thị Trang – Giám đốc Trung tâm Học liệu Đại học Cần Thơ

Biên tập:

ThS. Tôn Nữ Phương Mai

ThS. Phan Thị Hà Thanh

ThS. Nguyễn Bích Ngọc

ThS. Trần Thị Mỹ Hạnh

Thiết kế Web:

ThS. Lê Đức Minh Phương

Địa chỉ liên lạc:

Ban biên tập Bản tin Trung tâm Học liệu - Số 6/2011

20 Lê Lợi, TP Huế

ĐT: 84-54-3826570 nội bộ 340.

Với sự cộng tác của các tác giả:

Trần Hồng Anh, Nguyễn Văn Bạc, Hoàng Đức Huy Bằng, Võ Duy Bằng, Nguyễn Kim Đua, Phạm Lê Giang, Nguyễn Thị Thu Hằng, Hồ Thị Ngọc Hân, Hà Thị Thu Hiếu, Võ Thúy Hoa, Hà Mạnh Hoàng, Vũ Minh Huệ, Tô Diệu Lan, Vũ Thị Kiều Loan, Nguyễn Huỳnh Mai, Tôn Nữ Phương Mai, Phan Thị Thanh Mãn, Lê Thị Thanh Nhàn, Nông Thị Bích Ngọc, Nguyễn Ánh Nguyệt, Lê Đức Minh Phương, Bùi Thị Phượng, Bùi Văn Phúc, Lê Đức Minh Phương, Huỳnh Thị Xuân Phương, Phùng Ngọc Sáng, Phan Thị Hà Thanh, Thạch Thị Tuyến, Huỳnh Thị Trang, Trần Thùy Trang, Võ Thị Bạch Trúc, Phan Thanh Trúc.

 

Về đầu trang

Website templatesBusiness directory UKYellow pages USWebsite design companyWeb design directoryWeb design directory AustraliaWeb design directory CanadaFree sports web templates